Zapytania ofertowe w sprawie budowy ścieżki rekreacyjnej w Straszynie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Stowarzyszenie “Towarzystwo Dolina Raduni” realizuje z funduszów UE operację pn. „Wyposażenie ścieżki spacerowej nad rzeką Radunią w Straszynie w elementy małej architektury o charakterze rekreacyjno-sportowym”

Dofinansowanie zostało pozyskane za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania “Trzy Krajobrazy”. Nazwa zadania: „Wyposażenie ścieżki spacerowej nad rzeką Radunią w Straszynie w elementy małej architektury o charakterze rekreacyjno-sportowym”

W dniu 2020-04-21 stowarzyszenie rozesłało zapytania ofertowe do firm, których profil pokrywa się z działaniem wymaganym w projekcie.

O rezultatach postępowania będziemy informować.

Operacja pn. „Wyposażenie ścieżki spacerowej nad rzeką Radunią w Straszynie w elementy małej architektury o charakterze rekreacyjno-sportowym” mająca na celu poprawę dostępności mieszkańców i turystów do infrastruktury dostosowanej do potrzeb aktywnego wypoczynku poprzez stworzenie ścieżki sportowo-rekreacyjnej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”. Poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.