Zapytania ofertowe w sprawie budowy ścieżki rekreacyjnej w Straszynie

Stowarzyszenie “Towarzystwo Dolina Raduni” realizuje z funduszów UE budowę ścieżki rekreacyjnej w Straszynie.

Grant został pozyskany za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania “Trzy Krajobrazy”

W dniu 2020-04-21 stowarzyszenie rozesłało zapytania ofertowe do firm, których profil pokrywa się z działaniem wymaganym w projekcie.

O rezultatach postępowania będziemy informować.