Z FB: Budżet obywatelski w Gminie Pruszcz Gdański

We wtorek 16. stycznia 2018 odbyło się spotkanie w Mediatece w Straszynie, zorganizowane przez wójt gminy Magdalenę Kołodziejczak. Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele gminnych organizacji i instytucji.
Pani wójt przedstawiła plany dotyczące uchwalenia i wprowadzenia w życie Funduszu Sołeckiego. W marcu 2018 Rada Gminy prawdopodobnie podejmie uchwałę.

Jak to działa: Raga Gminy uchwala powołanie funduszu sołeckiego i wydzielenie części budżetu na ten cel (część dodatkowo jest zwracana z budżetu państwowego). Do końca września każda wieś powinna zadecydować (przez głosowanie zebrania wiejskiego) o tym, jakie wnioski przedłożyć Radzie Gminy. Jeśli wnioski są poprawne formalnie i mieszczą się w budżecie, rada gminy je akceptuje i zostają one wdrażane w kolejnym roku.

Kto zgłasza wnioski? Mogą to robić sołtysi, rada sołecka lub 15 pełnoletnich mieszkańców.
Na co można przeznaczać pieniądze? Ustawa mówi, że cele wniosku powinny mieścić się w zadaniach własnych gminy, służyć poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Jest to bardzo obszerna definicja. Jako przykład podawane są: remonty placów zabaw, chodników, ławeczki, kosze na śmieci, zajęcia kulturalne, krzewienie kultury fizycznej.

Fundusz Sołecki to narzędzie, które można nazwać narzędziem partycypacyjnym. Jest to krok w dobrym kierunku! Liczymy na mieszkańców i ich pomysły, na gorące dyskusje i wspólną satysfakcję z realizacji wniosków.

Już w marcu wrócimy do tematu!
Szczegóły: https://www.facebook.com/294384347677303/posts/377651456017258

 
Comments

No comments yet.

Leave a Reply

*