Wybrana oferta na realizację zadania “Budowa ścieżki rekreacyjnej w Straszynie”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Postępowanie w sprawie ofert budowy ścieżki rekreacyjnej zostało zakończone.

Do realizacji projektu wybrana została firma “MIZAN” Sławomir Ossowski, ul. Burzyńskiego 10A, Gdańsk.

Z wybraną firmą zostanie podpisana umowa na realizację projektu, który przewiduje m.in. budowę urządzeń Street workout, trenażerów i oświetlenia nad rzeką, przy ul. Spacerowej w Straszynie

Projekt będzie sfinansowany z funduszów UE, natomiast dofinansowanie zostało pozyskane za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania “Trzy Krajobrazy”.


Operacja pn. „Wyposażenie ścieżki spacerowej nad rzeką Radunią w Straszynie w elementy małej architektury o charakterze rekreacyjno-sportowym” mająca na celu poprawę dostępności mieszkańców i turystów do infrastruktury dostosowanej do potrzeb aktywnego wypoczynku poprzez stworzenie ścieżki sportowo-rekreacyjnej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”. Poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.