Wybrana oferta na realizację zadania “Budowa ścieżki rekreacyjnej w Straszynie”

Postępowanie w sprawie ofert budowy ścieżki rekreacyjnej zostało zakończone.

Do realizacji projektu wybrana została firma “MIZAN” Sławomir Ossowski, ul. Burzyńskiego 10A, Gdańsk.

Z wybraną firmą zostanie podpisana umowa na realizację projektu, który przewiduje m.in. budowę urządzeń Street workout, trenażerów i oświetlenia nad rzeką, przy ul. Spacerowej w Straszynie

Projekt będzie sfinansowany z funduszów UE, natomiast grant został pozyskany za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania “Trzy Krajobrazy”.