Umowa na zadanie podpisana! Będą urządzenia sportowe nad Radunią w Straszynie.

Podpisaliśmy umowę zadanie pt „Wyposażenie ścieżki spacerowej nad rzeką Radunią w Straszynie w elementy małej architektury o charakterze rekreacyjno-sportowym”!

Stowarzyszenie Dolina Raduni wzięło udział w konkursie ogłoszonym przez LGD Trzy Krajobrazy. Projekt będzie sfinansowany ze środków PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020).

W konsultacji z mieszkańcami, wybraliśmy lokalizację i urządzenia rekreacyjno-sportowe, które zostaną zainstalowane przy ul. Spacerowej w Straszynie, w bezpośredniej bliskości rzeki Raduni.