Umowa na zadanie podpisana! Będą urządzenia sportowe nad Radunią w Straszynie.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Podpisaliśmy umowę na zadanie pt. „Wyposażenie ścieżki spacerowej nad rzeką Radunią w Straszynie w elementy małej architektury o charakterze rekreacyjno-sportowym”! Stowarzyszenie „Towarzystwo Dolina Raduni” wzięło udział w konkursie  ogłoszonym przez LGD Trzy Krajobrazy. W konsultacji z mieszkańcami, wybraliśmy lokalizację i urządzenia rekreacyjno-sportowe, które zostaną zainstalowane przy ul. Spacerowej w Straszynie, w bezpośredniej bliskości rzeki Raduni. Projekt został wybrany do dofinansowania i 29 sierpnia 2019 r została podpisana umowa o przyznaniu pomocy.  

Operacja pn. „Wyposażenie ścieżki spacerowej nad rzeką Radunią w Straszynie w elementy małej architektury o charakterze rekreacyjno-sportowym” mająca na celu poprawę dostępności mieszkańców i turystów do infrastruktury dostosowanej do potrzeb aktywnego wypoczynku poprzez stworzenie ścieżki sportowo-rekreacyjnej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”. Poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.