Spotkanie wiejskie w Straszynie 2017-11-14

2017-11-14 odbyło się spotkanie wiejskie w Straszynie.
Spotkanie dotyczyło w głównej mierze sprawy konsultacji Programu Rozwoju Gminy Pruszcz Gdański.
W mojej ocenie, spotkanie było owocne, wyszliśmy z niego z kilkoma trafnymi spostrzeżeniami.
Oprócz tematu głównego, poruszony został wątek ul. Jana Pawła II, na odcinku od ul. Starogardzkiej do Zespołu Szkół.
Przybyli na spotkanie mieszkańcy naszkicowali obraz sytuacji. Droga ta jest w złym stanie, nie ma przy niej chodnika. Ze względu na jej szerokość, jest to droga jednokierunkowa.
Jest to ciąg używany codziennie przez dzieci, by dostać się do szkoły. Jednocześnie droga ta używana jest w tych samych godzinach (8 rano, 16 po południu) przez kierowców próbujących dostać się do pracy. Część z nich jedzie POD PRĄD, przyspieszając znacząco na tym odcinku, by szybciej przebyć „nielegalny” odcinek. Czym to grozi? Mieszkańcy zrelacjonowali kilka przypadków mrożących krew w żyłach… kłótnie między kierowcami oraz niebezpieczne sytuacje są bardzo częste.
Mieszkańcy nalegają na pilną reakcję administracji.
Wracając do głównego wątku: zebrani przejrzeli najważniejsze punkty Programu Rozwoju Gminy, zapoznali się z priorytetami i niektórymi zadaniami szczegółowymi.
Co cieszy, w Programie znalazły się postulowane przez mieszkańców rozwiązania dotyczące wymiany/propagowania informacji w gminie, inicjatywy integrujące, czy ostatni, nieco drażliwy temat Budżetu Obywatelskiego.
Przypomnijmy, że na przyszły rok prawdopodobnie wejdzie w życie nowy fundusz sołecki, z podejściem projektowym.
Ze słów obecnych wczoraj radnych gminnych wynika, że budżet obywatelski nie cieszy się przychylnością radnych i sołtysów. Szkoda, bo ponad 90% mieszkańców, biorących udział w ankiecie, wypowiedziało się za budżetem obywatelskim. Mam wrażenie, że niechęć jest spowodowana nieporozumieniem. Budżet obywatelski uchwala Rada Gminy, poprzedzone jest to ustalaniem kształtu B.O. i może być całkowicie dopasowany do naszej specyfiki. Nie widzę powodu, dla którego gmina wiejska miałaby być traktowana gorzej niż miejska. W wielu gminach wiejskich Budżet Obywatelski funkcjonuje i spełnia swoje zadanie.
Wracając do samego Programu, jest tam przewidziany budżet obywatelski, co daje pozytywne odczucie, że długofalowe planowanie uwzględnia ten ważny, choć trudny temat.
Inne obserwacje dotyczące treści Programu:
-nie ma w nim mowy o przywróceniu działania torów – szynobus ze Straszyna
-nie ma mowy o obwodnicy Straszyna
-statystyki użyte do diagnozy, są z 2014, czyli już z dość dawnego okresu
-ważnym problemem podkreślonym w Programie są narkotyki. Zebrani zgodnie uznali wagę problemu.
-Program w warstwie zadań nie był jednolity pod względem szczegółowości – część zadań jest rozpisana szczegółowo, inne – ogólnie
-sporo dyskusji wywołał proces informowania mieszkańców o sprawach lokalnych; zebrani wyrazili nadzieję na zaistnienie wielokanałowego systemu informującego mieszkańców o sprawach ich dotyczących
-w związku z powyższym, wywiązała się również dyskusja o zaangażowaniu mieszkańców w sprawy lokalne – jest to jak widać, newralgiczny punkt, opisane też nota bene w diagnozie do Programu; wspomniane zostało narzędzie partycypacji: Inicjatywa Lokalna, które powinno zostać uchwalone w każdej gminie już w 2010 roku.
Powyższe uwagi będziemy starali się opracować podczas spotkania konsultacyjnego w piątek 2017-11-17 o 18:00 w Mediatece w Straszynie.
Na spotkanie zapraszamy wszystkich mieszkańców.
Andrzej Chmielewski
 
Comments

No comments yet.

Leave a Reply

*