Ścieżka rekreacyjna przy ul. Spacerowej czeka na Was!


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. „Wyposażenie ścieżki spacerowej nad rzeką Radunią w Straszynie w elementy małej architektury o charakterze rekreacyjno-sportowym” mająca na celu poprawę dostępności mieszkańców i turystów do infrastruktury dostosowanej do potrzeb aktywnego wypoczynku poprzez stworzenie ścieżki sportowo-rekreacyjnej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”. Poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.