W szyciu jest MOC

PSE, jako właściciel ponad 15 316 kilometrów linii oraz 109 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć, na terenach realizacji projektów inwestycyjnych oraz działań eksploatacyjnych uruchomiły ogólnopolski program dobrosąsiedzki „WzMOCnij swoje otoczenie”. Celem programu jest wyłonienie najlepszych projektów związanych z rozwojem lokalnego życia publicznego oraz finansowe wsparcie w ich wdrożeniu, m.in. w obszarze aktywności fizycznej, bezpieczeństwa, edukacji, środowiska naturalnego i zdrowia. Ich beneficjentami są mieszkańcy gmin i powiatów. Na terenie gminy Pruszcz Gdański PSE realizują

Mieszkańcy gminy wiejskiej Pruszcz Gdański skorzystali z cyklu warsztatów krawieckich pod nazwą „MOCni w szyciu”. Dzięki zakupionym 10 nowoczesnym maszynom do szycia i zatrudnieniu instruktora, Stowarzyszenie „Towarzystwo Dolina Raduni” przeprowadziło zajęcia, w których wzięło udział 30 uczestników. Projekt zrealizowano w ramach Programu „WzMOCnij swoje otoczenie” zorganizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

Zajęcia odbywały się w październiku br. w Mediatece w Straszynie oraz w świetlicy wiejskiej w Cieplewie i Żukczynie. Podczas czterech trzygodzinnych spotkań warsztatowych uczestnicy zapoznali się z podstawami szycia, ze szczególnym uwzględnieniem re- i upcyclingu, czyli przerabiania niepotrzebnej odzieży w interesujące i modne kreacje.
W warsztatach wzięło udział 29 kobiet oraz 1 mężczyzna – mieszkający w gminie Pruszcz Gdański. Do dyspozycji otrzymali maszyny do szycia, nici, materiały pasmanteryjne oraz drobny osprzęt krawiecki. Mając na względzie ekologiczny aspekt projektu, organizator zakupił po okazyjnej cenie poprodukcyjne końcówki tkaniny lnianej i każdy uczestnik mógł je wykorzystywać do stworzenia własnego projektu.
Względy ekologiczne i perspektywa uszycia niebanalnych, oryginalnych ubiorów i dekoracji domowych wzbudziły wśród mieszkańców ogromne zainteresowanie udziałem w warsztatach. Uczestnicy nauczyli się budowy i funkcjonalności maszyn, szycia ściegami prostymi i ozdobnymi, wszywania zamków błyskawicznych, naszywania aplikacji, marszczenia falban, programowania haftów i obsługi overlocka. Ogółem podczas 30 godzin zajęć powstały woreczki na lawendę, przyborniki do narzędzi ogrodniczych, ozdobne poduszki, obrusy i nowe stroje przerobione ze starych, nieprzydatnych sztuk odzieży. Na ostatnim spotkaniu urządziliśmy prawdziwy pokaz mody”!

Już wiemy, że będziemy kontynuować zajęcia w nadchodzącym 2023 roku. Z Funduszu Sołeckiego Straszyna zapewnimy dalsze wsparcie instruktora na warsztatach dla straszynian w Mediatece. W pozostałych częściach gminy także planujemy kolejne edycje. Idee zero waste i promowanie niekonsumpcyjnej postawy oraz potrzeba nabycia nowych umiejętności są dobrze rozpoznaną potrzebą społeczną, którą pragniemy w ten sposób zaspakajać. Jest to w dużej mierze możliwe dzięki uzyskanemu w Programie WzMOCnij swoje otoczenie finansowaniu zakupu maszyn do szycia. Maszyny zostają z nami!

Po podsumowaniu pierwszej edycji warsztatów widzimy również duże szanse na kontynuowanie zajęć w formie otwartych klubów samopomocowych działających w świetlicach wiejskich gminy.

Program „WzMOCnij swoje otoczenie” to ogólnopolski program grantowy realizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, skierowany do samorządów i ich jednostek – np. przedszkoli, szkół, bibliotek, czy ośrodków pomocy społecznej, oraz do organizacji pozarządowych, które chcą wprowadzać ważne i długotrwałe zmiany w swoim otoczeniu w jednym z ośmiu następujących obszarów: aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, ochrona zwierząt, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko naturalne, zdrowie i inne inicjatywy mieszczące się w celach programu.

Dodatkowe informacje o programie można znaleźć na stronie https://raport.pse.pl/pl/ oraz www.wzmocnijotoczenie.pl.