O nas

Stowarzyszenie o nazwie „Towarzystwo Dolina Raduni” jest dobrowolnym, samorzadnym, trwałym zrzeszeniem majacym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działan sprzyjajacych wszechstronnemu rozwojowi Powiatu Gdańskiego,w szczególnosci rozwojowi oswiaty, kultury, sportu i turystyki, polepszeniu stanu srodowiska naturalnego oraz integracji społeczenstwa Powiatu.

Statut Stowarzyszenia Dolina Radunii