All posts in Artykuły Doliny Raduni

kwiatowa2 kwiatowa1

Rusza budowa dwóch ulic w Straszynie i jednej w Juszkowie. Ogłoszony 12 marca 2015 przetarg na budowę tych inwestycji został roztrzygnięty 10 kwietnia, a umowy z wykonawami Gmina podpisała 14 kwietnia.
Cel zadania inwestycyjnego, na które Gmina otrzyma ponad 2,6 mln zł z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, czyli tzw. „schetynówki” opublikowano na stronie Gminy 14 listopada 2014 roku (http://pruszczgdanski.pl/pl/aktualnosci1/1680-kolejne-pieniadze-dla-gminy).

 

Read more

kooperatywa_spozywcza_bazar

Każdy z nas spotyka się z kupowaniem przez polecenie, załatwianiem jajek od „szczęśliwej kurki”, czy prawdziwej kury na rosół. Szukamy sprawdzonych produktów, by mieć pewność, że są zdrowe dla nas i naszych dzieci.

Jednocześnie, większość podstawowych zakupów robimy w wielkich sklepach, bo tak szybciej i taniej. Bazarki i małe sklepiki zostały zastąpione przez sieciówki. Małe gospodarstwa i sklepy nie wytrzymują konkurencji… Read more

Kotek_dolina_raduni_201402Witam ponownie wszystkich czytelników Doliny Raduni, a szczególnie ciepło Tych, którzy nie są obojętni wobec cierpienia i problemów straszyńskich kotów. Kontynuując temat „koty” muszę dokonać przede wszystkim sprostowania. Pisząc mój poprzedni artykulik używałam pojęcia „koty bezdomne”, lecz drążąc temat doszłam do wniosku, że było ono używane przeze mnie błędnie. Bezdomnymi można bowiem określić tylko te koty przebywające na wolności, które kiedyś żyły pod opieką człowieka, a wskutek różnych okoliczności, mówiąc kolokwialnie wylądowały pod śmietnikiem. Natomiast pozostałe to koty, które zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt należy określić jako koty wolno żyjące i w świetle prawa nie są one zwierzętami bezdomnymi. Read more

 

Od wielu lat mieszkańcy zadają to pytanie, gdyż dostępności do usług medycznych w Straszynie brak. Przy tak dużej ilości mieszkańców, a przypomnę, że w Straszynie i okolicach mieszka ok. 6-7 tys. osób. warto byłoby się nad tym problemem pochylić.

 

 

Fragment tablicy informacyjnej budowy do dziś tkwi na pustej działce. Czytamy na niej: „NAZWA ROBÓT – PRZYCHODNIA LEKARSKA ORAZ PRZYŁĄCZA WOD-KAN., ROZPOCZĘCIE ROBÓT – 16.07.2007,  ZAKOŃCZENIE – 31.09.2009.


 

O odpowiedź poprosiłam panią Magdalenę Kołodziejczak – wójt gminy Pruszcz Gdański: wiązaliśmy

ogromną nadzieję z działką położona na rogu ul. Poprzecznej i Spacerowej w Straszynie. Kilka lat temu

pojawił się tam inwestor, który poinformował nasz urząd, że będzie budował przychodnię lekarską, łącznie

z wydzieloną częścią na rehabilitację i z częścią powierzchni przeznaczoną na pobyt dzienny osób korzystających z zabiegów, a nawet dłuższy niż dobowy. To była dobra informacja. Informowaliśmy o tym także mieszkańców. Z nieznanych nam powodów okazało się, że inwestor nie pojawił się, działka jest nadal jego

własnością, ale nic tam się nie dzieje i nie mamy żadnych sygnałów związanych z początkiem realizacji tej

inwestycji. Z informacji uzyskanej w Urzędzie Gminy wynika, że właścicielem działki jest gdańska spółka Serenity sp. z o.o.- do niedawna spółka giełdowa. Próby nawiązania kontaktu telefonicznego niestety nie powiodły się. Penetracja w internecie przyniosła pewne wyjaśnienie, dlaczego inwestycja nawet nie została rozpoczęta, pomimo istnienia dokumentacji projektowej. Z analizy treści na stronie inwestora domyślać się można, że pierwotne plany budowy przychodni zostały zmodyfikowane. Możemy przeczytać zapowiedź budowy w Straszynie… domu starców. Zbieżność z wcześniejszymi planami pozostała jedynie w rozbudowanej

 

funkcji rehabilitacyjnej.

W jednym z dokumentów zamieszczonych na stronie spółki http://newconnect.pl/pub/dokumenty_informacyjne/DI_Serenity_22102009.pdf) możemy przeczytać: […] w połowie 2009 roku Emitent [akcji – przyp. red.], po przeprowadzeniu szczegółowej analizy ekonomicznej zmodyfikował strategię rozwoju pod kątem zasobów finansowych oraz możliwości finansowania inwestycji kapitałowych niezbędnych do jego realizacji. Obecna strategia rozwojowa Emitenta oparta została o dwa najważniejsze kierunki rozwoju w obszarze usług związanych ze służbą zdrowia i opieki medycznej, tj. rehabilitacji poudarowej i powypadkowej oraz opieki nad osobami starszymi w ramach domów stałej opieki. Z uwagi na niedogodności związane z refundacją wydatków na rehabilitacje finansowaną przez NFZ, Emitent zakłada, że koszty usług rehabilitacyjnych pokrywane będą przez pacjentów ze środków własnych.

Czyli tablica tkwi na pustej działce i tylko obiecuje…

 

Pani Wójt: Myślę, że jedyną szansą aby rozwiązać ten problem jest działka należąca do gminy położona przy

ulicy Pocztowej. Kilka lat temu studenci Politechniki Gdańskiej przygotowali projekty na zagospodarowanie

tego terenu. Warto powiedzieć, że gmina zaczęła wstępne prace nad zagospodarowaniem tej działki. Zdecydowanie nie mamy zamiaru jej sprzedać. Chcielibyśmy powiązać inwestora z gminą w taki sposób,

żeby wprowadzić w tym wybudowanym obiekcie funkcje niezbędne dla miejscowości, między innymi powierzchnie związane z usługami medycznymi. Zlecamy opracowanie takiego modelu partnerstwa publiczno-prywatnego. Jest to bardzo trudny temat. Generalnie samorządowcy boją się rozwiązywania problemów w takiej formule, dlatego że u nas ustawodawstwo jest nie do końca jasno sprecyzowane; bywa że przepisy prawa dopiero po kilku latach są interpretowane przez sądy i okazuje się, że popełniono jakiś błąd w zastosowaniu tych przepisów. Hamulcem jest dla nas ostateczne rozstrzygnięcie sprawy spalonego domu, gdyż wiąże się ona z inwestycjami na Pocztowej. Dzisiaj jest okazja, aby o tym powiedzieć, mamy w 70% sprawę wyjaśnioną, ponieważ część osób, które miały tytuł prawny do tej nieruchomości – w zamian za mieszkania komunalne zrzekły się udziału i tak naprawdę pozostaje rozwiązanie tej sprawy z jednym właścicielem oraz jakiś ułamkowy udział jednej z osób fizycznych. Złożyliśmy propozycje rozwiązania tej sprawy; jeśli nie dojdzie do ugody, wystąpimy do sądu o ostateczne rozwiązanie. To nie jest tak, że tkwimy w bezczynności, ale sprawy są powiązane ze sobą. W sytuacji, gdyby ten budynek był już rozebrany, można by docelowo projektować centrum Straszyna. Będziemy absolutnie zmierzali do tego, aby funkcja przychodni w Straszynie się pojawiła właśnie przy ulicy Pocztowej.

 

Należy zaznaczyć ze samorządy w dzisiejszych czasach nie mają obowiązku budowania i organizacji takich

placówek. To są obiekty w części komercyjne, realizowane przez prywatne podmioty, z działalnością na

podstawie kontraktów z NFZ. Wszyscy ubezpieczeni mogą z ich usług medycznych korzystać, a oprócz tego

może funkcjonować dodatkowa oferta pełnopłatna.

 

A jeśli inwestor z ul. Poprzecznej wróciłby do swoich planow?

 

Pani Wójt: To wtedy poddamy weryfikacji plany. Oczywiście konkurencyjność jest jak najbardziej wskazana,

ale trzeba zastanowić się czy tworzyć warunki do uruchomienia kolejnej przychodni. Nie wiem, czy konkurencyjność w tej dziedzinie służby zdrowia na takim niewielkim obszarze byłaby wskazana. Mówi się, że

większa przychodnia z większą ilością pacjentów daje większe możliwości Nadmierne rozdrobnienie mogłoby

spowodować spadek jakości i dostępności tych usług. Sądzę, że ulica Pocztowa jest wymarzoną lokalizacją

– blisko do przystanków autobusowych, blisko szkoła, więc współpraca przychodni ze szkołą również

mogłaby być nawiązana.

 

Pozostało jeszcze wyjaśnić, jakie przeszkody stoją na drodze stworzenia takiej placówki zdrowia z punktu

widzenia lekarza lub przedsiębiorcy? Uzyskanie odpowiedzi na to pytanie nie było łatwe. Kontaktowałam

się z kilkoma lekarzami, w tym pełniącymi funkcje menadżerskie. Żaden z nich nie zgodził się na ujawnienie w gazecie swoich danych. Wszyscy wskazywali – jako podstawowy problem – trudności z uzyskaniem kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia, gwarantujących świadczenie usług medycznych w ramach systemu ubezpieczeń społecznych.Drugim ważnym zagadnieniem była stabilność bazy lokalowej, czyli albo możliwość nabycia na własność działki pod budowę przychodni lub lokalu dzierżawionego na podstawie długoletniej umowy. W tym przypadku założenia pani wójt na temat partnerstwa publiczno-prywatnego, przytoczone powyżej, odpowiadają oczekiwaniom potencjalnych inwestorów.

 

 

Reasumując, należy stwierdzić że problem z brakiem przychodni w Straszynie jest złożony i przede

wszystkim zależy nie tylko od dobrej woli gminy, jednakże jej plany sprzyjają powstaniu w niedalekiej

przyszłości takiej placówki ochrony zdrowia. A tymczasem życzę czytelnikom zdrowia!

Grażyna Goszczyńska

 

 

 

 

 

 

 

To już pewne. W 2013 roku w Straszynie powstanie nowa ulica, która połączy drogę wojewódzką nr 222 (ul. Starogardzką) z ulica Pocztową w jej środkowym biegu. Jest już projekt, rozstrzygnięty został przetarg na wykonawcę i oczywiście, są na to pieniądze zatwierdzone w budżecie gminy.

  

W tym miejscu rozpocznie swój bieg nowa ulica Komandora Kraszewskiego...


Nowa ulica, nosząca imię Komandora Kazimierza Kraszewskiego (nota bene ojca mieszkańca Straszyna, Jerzego Kraszewskiego – pisaliśmy o nim w „Dolinie Raduni” nr 1/2011) rozpocznie swój bieg tuż przed wjazdem do Lidla i pobiegnie wzdłuż strumyka do ulicy Pocztowej. Liczyć będzie 324 m, asfaltowa jezdnia będzie miała szerokość 6 m, a obustronne chodniki po 2 m szerokości. Będzie ulicą dwukierunkową i właśnie tą ulicą będziemy głównie wjeżdżać do wschodnich osiedli Straszyna skupionych wokół ulic Tęczowej i Spokojnej. Read more

 


Mamy nadzieję, że już w tym roku spełnią się marzenia dzieci i młodzieży mieszkającej w Straszynie. Latem ma powstać zielony kompleks rekreacyjno – sportowy u zbiegu ulic Kwiatowej i Pocztowej. Całość zajmie powierzchnię 8 tys.m2.

 

 

Podczas Strasznie Fajnego Dnia Dziecka w Straszynie 2012, dzieci wręczyły pani wójt Magdalenie Kołodziejczak petycję w sprawie wybudowania skateparku.

Dzieci wsparła Rada Rodziców Zespołu Szkół oraz obecny sołtys Witold Płotka wraz z Radą Sołecką i Radnymi Gminnymi. Wtenczas, wzruszona ciocia Madzia, obiecała dzieciom, że zrobi co w jej mocy aby prośbę spełnić.

Projekt zagospodarowania terenu jest imponujący.

Podczas wstępnych prezentacji w na początku marca br. zachwycił dzieci, młodzież i dorosłych. Oto z jakich atrakcji będziemy korzystać i o co będziemy dbać: Read more

Osiedle Modre w Straszynie - historia rozmytej odpowiedzialności

 

 W bieżącym roku mija 10. rocznica powstania Osiedla Modre w Straszynie, jednego z najładniejszych osiedli w okolicy Trójmiasta. Osiedle sprawia wrażenie dobrze zorganizowanego, czystego i zadbanego. Bańka mydlana jednak pęka dość szybko, jeśli wjedziemy w głąb osiedla: rozjechane, dziurawe i błotniste drogi oraz wieczorem ulice oświetlone tylko w wybranych częściach osiedla.

Osiedle Modre, ul. Marsa nie ma kanalizacji burzowej, po każdych większych deszczach zamienia się w jezioro.Jak tu dojść do domu?


Read more

Straszyn ul. Cytrynowa, rok 2001
Straszyn ul. Cytrynowa, rok 2001
 


Dwanaście dni po odwołaniu przez zebranie wiejskie Karoliny Helmin Biercewicz z funkcji sołtysa postanowiła ona sama o tym fakcie poinformować mieszkańców w redagowanym przez nią portalu. Co prawda dwa dni wcześniej (10 dni po zebraniu) wiadomość o odwołaniu ukazała się na portalu za sprawą przedruku artykułu z Echa Pruszcza, ale przecież portal zamieszcza wyłącznie przedruki, a w tym przypadku wypadało poinformować osobiście. Poinformować z klasą i wrodzonym taktem tytułem artykułu „Cyrk i hucpa, czyli jak odwołano sołtysa Straszyna!” Wykrzyknik w tym miejscu był jak najbardziej zasadny. Read more

Odwołanie Karoliny Helmin Biercewicz z funkcji sołtysa StraszynaNa zwołanym przez panią sołtys Straszyna Karolinę Helmin Biercewicz zebraniu wiejskim w dniu 25 kwietnia 2012 doszło do jej odwołania. Read more

Co Wy wszyscy (ze mną na czele) chcecie od biednej Pani Sołtys. Wystarczy przeczytać Gminne info, lub jej osobistą sołtysią stronę. Przecież pani Sołtys działa jak mróweczka. Warsztaty chustowania, szkoła rodzenia (chyba sam się zapiszę!) i co tam jeszcze. Read more

Tablica ogłoszeń StraszynMając na uwadze dochodzące uwagi mieszkańców Straszyna dotyczące sposobu sprawowania funkcji Sołtysa przez panią Karolinę Helmin-Biercewicz, Dolina Raduni postanowiła zgłębić ten temat. Mamy nadzieję, że poniższy artykuł zostanie odebrany jako pożyteczny i posłuży krzewieniu jedności wsi.

Read more

Spalony Muratex nadal straszyTo już półtora roku, jak w centrum Straszyna, tuż przy drodze przelotowej do Gdańska, sterczą ruiny spalonego budynku.
Niezbyt to chlubna wizytówka największej miejscowości w gminie. Wiele wskazuje na to, że ten stan może jeszcze potrwać.
Wszystko przez skomplikowane stosunki własnościowe budynku.

Read more

Wróżby pogody, wierzenia i mity dotyczące zjawisk pogody wśród mieszkańców ziem polskich, w przeszłości były szeroko rozpowszechnione i obejmowały wiele dziedzin życia.

 

W wielu wypadkach połączone z wierzeniami religijnymi potęgowały przekonanie o sprawdzalności i prawdziwości. Dzisiaj wiele z tych wierzeń znane jest tylko starszemu pokoleniu, które je pamięta , ale czy wierzy? Read more

Wracam z pracy.
W głowie niewiara, niewiara w ludzi. Wieloletni współpracownik zawiódł... W radio jazgot na temat drugiej fali kryzysu. W sklepach podwyżki. Pani sołtys niezbyt elegancko traktuje zacne Koło Seniorów. Dzieci opowiadają, że nasz ksiądz wciąż straszy diabłem i w jego wypowiedziach dużo więcej miejsca zajmuje zło szatana, niż miłość, przebaczenie i zwykłe dobro Boga. Na dworze wieje wiatr i pada deszcz... Read more

Na 16.035 uprawnionych do głosowania w Gminie Pruszcz Gdański w wyborach do parlamentu udział wzięło 8.620 osób. Frekwencja wyniosła zatem 53,74 proc, co jest wynikiem lepszym niż w całym kraju (48,92 proc.) i lepszym niż w okręgu gdańskim (52,25 proc.), z którego wybieraliśmy 12 posłów do sejmu. Read more

Żyworódkę pierzastą (Kalanchoe pierzaste) poznałam dzięki Janinie Zawadzkiej, niedawno zmarłej mojej dobrej znajomej, dyplomowanej bioenergoterapeutce, która przez ostatnie 20 lat hodowała, badała i eksponowała wartości lecznicze tej rośliny. Ludzie nazywali Janinę „Jańcią Żyworódką”, ponieważ najwięcej doświadczyła możliwości uzdrawiania żyworódką i przy każdej okazji nauczała sposobów jej stosowania

  Read more

W oparciu o doświadczenia swoje i znajomych scharakteryzowałam kilka typów sąsiadów:

Sąsiad harcerz – ciągle robi ogniska. Spala gałęzie, chwasty, w piecu śmieci. Posiada kompostnik, zwykle blisko twojej posesji. Ty odkrywasz tę subtelną osobowość każdego niemal dnia wdychając w dzień smród palonych śmieci lub kompostu, wieczorem w łóżku żrący dym z ogniska. Read more

Zupełnie nieoczekiwanie, moja wiedza na temat wsi, w której mieszkam została uzupełniona o nowe informacje. Trafiła do mnie na chwilę Księga Adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) z 1929 roku. Choć czasu było mało a opasłe tomisko miało ponad 2 tysiące stron udało mi się powielić dane dotyczące Wolnego Miasta Gdańska właśnie. Jakaż to nieprzebrana składnica wiedzy o czasach, które bezpowrotnie minęły. Z oczywistych powodów zainteresowałem się Straszynem, a jakże, na stronie 2293 Księgi jest zamieszczony wpis dotyczący mojej wsi. Read more

Kilkudziesięciu mieszkańców Straszyna, niektórzy z całymi rodzinami, odpowiedziało na apel Stowarzyszenia Dolina
Raduni by zazielenić nowowybudowaną ulicę.

 

W sobotnie przedpołudnie 22 października spotkaliśmy się przy nowej ulicy Dworcowej łączącej ulice Spacerową ze Starogardzką. Read more

Jak informuje Urząd Gminy, rozstrzygnięty został przetarg na budowę ulicy Lotniczej, Porzeczkowej i Jagodowej w Cieplewie. W ramach inwestycji zostaną wykonane nowa nawierzchnia asfaltowa na ul. Lotniczej, chodniki, miejsca postojowe, zaś ul. Porzeczkowa i Jagodowa po modernizacji będą funkcjonować jako ciąg pieszo-jezdny. To duża inwestycja, dlatego będzie realizowana etapami. Zakończenie przebudowy jest przewidziane na lipiec 2013 r. Koszt inwestycji to 2 683 220 zł.

Wyjątkowo spokojne i rzeczowe było ostatnie w tym roku zebranie wiejskie w Straszynie.

 

Na początku zaprezentował się licznie zebranym mieszkańcom nowy komendant Straży Gminnej. Mówił m.in. o konieczności robienia corocznych przeglądów instalacji kominowych jako warunku uzyskania odszkodowania od ubezpieczycieli domów w razie pożaru. Koniecznym warunkiem, jak stwierdził, jest posiadanie dokumentu potwierdzającego wykonanie przeglądu. Read more

Pojemnik na psie odchodyMożna powiedzieć, że lato w pełni. Ciepłe wieczory zachęcają do długich spacerów, które niestety nie zawsze pachną różami czy maciejką – a dlaczego? Bo niemalże na każdym kroku możemy natknąć się na psie odchody. Read more

mała obwodnica Borkowa„Warto inwestować w infrastrukturę” każdy z nas potwierdzi, że jest to niezbędne w dzisiejszych czasach gdzie doganiamy Europę i inne kraje wysokorozwinięte. Dziś, w dobie Internetu i telefonów komórkowych nie wyobrażamy sobie braku komunikacji z najbliższymi. Z hasłem „Warto inwestować w infrastrukturę” politycy wygrywają wybory, bo wierzą, że ludzie oczekują od nich zmian na lepsze jutro.


Read more