All posts in Bez kategorii

 

 

Za http://straszyn.info/

 

Na sesji Rady Gminy dnia 2012-12-28 została wybrana metoda naliczania opłaty za wywóz odpadów komunalnych.

Została uchwalona uchwała, która mówi, że opłata będzie naliczana w zależności od wielkości lokalu. Stawka opłaty za metry kwadratowy będzie wynosić odpowiednio 0,43 zł  w przypadku segregowania śmieci i 0,86 zł jeżeli śmieci nie będą segregowane.  Maksymalna powierzchnia lokalu brana pod uwagę przy wyliczaniu opłaty ma wynosić 110 metrów kwadratowych.

Uchwała została przyjęta następującym stosunkiem głosów: ZA – 5, PRZECIW – 4,  WSTRZYMAŁO SIĘ – 3 radnych.

Jesień i zima to pory roku, w których czas zwykle się dłuży. Można jednak to zmienić, ożywić ten trudny dla wszystkich okres.

 

Stowarzyszenie "Przysztanek sztuka" wciela w życie jeszcze w tym roku nowatorski pomysł, który mamy nadzieję sprawi wam przyjemność i spotka się z szerokim odzewem w Straszynie i okolicy. Read more

Prezes stowarzyszenia: Adam Szpała

Zespół redakcyjny: Anna Tybel, Danuta Kraszewska, Jerzy Kraszewski, Barbara Śliwińska, Bogusław Izdebski, Adam Szpała, Aleksandra Arentowicz, Błażej Słowikowski, Andrzej Chmielewski, Irena Narożnowska

Layout i skład graficzny: 21 grafik Anna Tybel

Stowarzyszenie „Towarzystwo Dolina Raduni”

ul. Spacerowa 13
83-010 Straszyn
Gmina: Pruszcz Gdański
Powiat: Gdański

Numer KRS: 0000225235
REGON: 192020500
NIP: 593-22-43-465

Numer Konta Bankowego:
Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim
50 8335 0003 0114 6678 2000 0001

Statut Stowarzyszenia „Towarzystwo Dolina Raduni”

 

Prezes stowarzyszenia: Adam Szpała

Zespół redakcyjny: Aleksandra Arentowicz, Magdalena Borys, Andrzej Chmielewski, Danuta Czerwińska, Magdalena Dworak, Grażyna Goszczyńska, Bogusław Izdebski, Danuta Kraszewska, Jerzy Kraszewski, Irena Narożnowska – Sudoł, Ada Nawrot, Teresa Piotrowska, Adam Szpała, Anna Tybel, Leokadia Wolska-Kaszuba, Wiesław Zbroiński.

Layout i skład graficzny: 21 grafik Anna Tybel