All posts in Budżet obywatelski

Konsultacje w sprawie „PROGRAMU ROZWOJU GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI DO ROKU 2020+”.
W Programie znajdziemy też Budżet Obywatelski! Brawo!
W bieżącym roku spodziewamy się uchwały o nowym funduszu sołeckim z podejściem projektowym, co również nas niezmiernie cieszy!
Szczegóły: https://www.facebook.com/294384347677303/posts/349901948792209

Koniec głosowania w budżetach obywatelskich.
W gminie Pruszcz Gdański oglądamy zmagania przez szybkę, gratulujemy zwycięskim projektom i czekamy na czas, gdy i my będziemy decydować bezpośrednio o niektórych inwestycjach.
Szczegóły: https://www.facebook.com/294384347677303/posts/338483969934007

Projekty do budżetów obywatelskim powodują czasem emocje, wywołują dyskusje, mogą przyczynić się do rozwoju okolicy, innego spojrzenia na otoczenie, a przede wszystkim – zaangażowania w nasze wspólne sprawy.
https://www.facebook.com/events/408121896252373/
#BudzetObywatelskiWGminiePruszczGdanski #BudzetObywatelski #partycypacja
Szczegóły: https://www.facebook.com/294384347677303/posts/333945287054542

Robi wrażenie…
„132 wnioski zostały zakwalifikowane do głosowania w budżecie obywatelskim w Gdyni. Dominują inwestycje w obiekty rekreacyjne oraz modernizacje chodników i dróg”
Oczywiście skala nie ta, Gdynia to duże miasto, a nasza gmina to 30 wsi, od niewielkich po dość spore.
Trudno przewidywać, jaką inwencją i aktywnością wykazaliby się nasi mieszkańcy. Prawdopodobnie, jak to zazwyczaj bywa, zainteresowanie rosłoby stopniowo.
Dużą rolę grają akcje informacyjne i edukacyjne miast oraz gmin. Nasza wiedza o możliwościach i zasadach narzędzi partycypacyjnych, takich jak budżet obywatelski, jest niewielka.

Więcej o zgłoszeniach do budżetu obywatelskiego w Gdyni:
https://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Ponad-130-pomysly-mieszkancow-na-zmiany-w-Gdyni-n116436.html

#Budzetobywatelskiwgminiepruszczgdanski #BudzetObywatelski #Partycypacja
Szczegóły: https://www.facebook.com/294384347677303/posts/331494403966297

Inicjatywa lokalna – co to jest?
Inicjatywa lokalna daje szansę na aktywizację społeczności oraz na formalne pozyskanie przez samorząd partnera społecznego.
Inicjatywa lokalna skierowana jest do mieszkańców społeczności lokalnych. Mieszkańcy przy zgłaszaniu inicjatywy mogą działać samodzielnie lub skorzystać z pomocy organizacji pozarządowej.
Mieszkańcy lub reprezentująca ich organizacja mogą zwrócić się z inicjatywą do samorządu.
Samorząd na podstawie przyjętej uchwały dokonuje oceny inicjatywy zgodnie z przyjętymi kryteriami oraz uwzględnia cele społeczne przedsięwzięcia. Jeżeli uzna inicjatywę za ważną i wymagającą wsparcia, zawiera umowę na czas określony na jej realizację. Samorząd powinien wskazać, dlaczego przyjmuje lub odrzuca wniosek.
źródło: ngo.pl
Szczegóły: https://www.facebook.com/294384347677303/posts/330664534049284

Wiele gmin i miast w Polsce podjęło wysiłek i powołało do życia budżety obywatelskie jako formy wsparcia urzędników w racjonalnym wydatkowaniu funduszy publicznych i aktywizacji społecznej.

  • Czy chcesz, by nasza Gmina także skorzystała z takiej możliwości?
  • Czy jesteś za możliwością zgłaszania przez mieszkańców projektów w gminie Pruszcz Gdański?
  • Czy uważasz, że mieszkańcy wiedzą, co jest im potrzebne lub przydatne w ich otoczeniu?

Wyraź swoje zdanie w krótkiej ankiecie – link do ankiety o budżecie obywatelskim: https://goo.gl/forms/02NWodhrozhsmnhk2

Poniżej podstawowe informacje o budżecie obywatelskim:

Budżet obywatelski, to demokratyczny proces podejmowania decyzji, w którym zainteresowani mieszkańcy decydują o przeznaczeniu części środków z budżetu gminy. Mieszkańcy samodzielnie zbierają pomysły, jak wydać te środki, dyskutują i w drodze głosowania podejmują decyzję.

Na wdrażanie budżetu obywatelskiego składa się kilka etapów: zgłaszanie projektów przez mieszkańców, wstępna weryfikacja wniosków przez niezależne gremium pod kątem możliwości prawno-finansowych, poddanie pod głosowanie powszechne, wpisanie zwycięskich inicjatyw w przyszłoroczny budżet i realizacja tych inwestycji w ciągu jednego roku.
Wybór projektów przeznaczonych do realizacji zależy od zaangażowania głosujących mieszkańców. Budżet obywatelski integruje mieszkańców, pobudza postawy obywatelskie, sprawia, że zaczynają czuć się gospodarzami swojej okolicy i biorą większą odpowiedzialność za miejsce, w którym żyją.

Wyraź swoje zdanie w krótkiej ankiecie – link do ankiety o budżecie obywatelskim: https://goo.gl/forms/02NWodhrozhsmnhk2

Spotkanie w Mediatece Straszyn - Budżet Obywatelski

Spotkanie w Mediatece w Straszynie, fot. G. Goszczyńska

Spotkanie w Mediatece w sprawie inicjatywy Budżetu Obywatelskiego

W Mediatece w Straszynie, w dniu 2017-06-06, miało miejsce spotkanie przedstawicieli stowarzyszeń działających na terenie gminy Pruszcz Gdański i wójt Gminy Magdaleną Kołodziejczak.

Na zebraniu przedstawiony został pomysł wprowadzenia budżetu obywatelskiego w naszej Gminie. Zebrani mieli wiele pytań dotyczących szczegółowych rozwiązań, które będą ustalane w późniejszym terminie. Obawy związane z budżetami sołeckimi zostały rozwiane, gdyż budżet obywatelski nie ma żadnego wpływu na środki przeznaczane dla sołectw.

Zebrani w większości byli przychylnie nastawieni do koncepcji i podkreślali potrzebę rozpropagowania informacji wśród mieszkańców i zbadania ich opinii.

 

Co to budżet obywatelski?

  • Jest to demokratyczne podejmowanie decyzji o budżecie – mieszkańcy decydują o przeznaczeniu części środków z budżetu gminy.

Jakie projekty są do wyboru?

  • Mieszkańcy samodzielnie zbierają pomysły na projekty w ramach regulaminu.

Kto decyduje, które projekty są finansowane?

  • Realizowane są projekty, które wygrały w głosowaniu.

Czy największe miejscowości nie zagarną całości funduszy?

  • Środki są podzielone na obszary, więc każda miejscowość ma szanse.

Ile pieniędzy będzie na projekty?

  • O wielkości środków decyduje komisja, a ostatecznie – Rada Gminy. Co rok kwota może być zmieniana – przeważnie jest podwyższana, gdyż mechanizm działa coraz sprawniej. Na start może to być przykładowo kwota 500 tys., podzielona na wszystkie obszary.

Jeśli macie pytania lub uwagi odnośnie pomysłu wprowadzenia Budżetu Obywatelskiego w gminie Pruszcz Gdański, jeśli chcecie uczestniczyć w procesie powoływania Budżetu Obywatelskiego do życia – zapraszamy do kontaktu: biuro@dolinaraduni.pl

Dnia 2016-12-08 miało miejsce zebranie wiejskie w zespole szkół w Straszynie.

Uchwalone zostało przeznaczenie pozostałych „na koncie” sołectwa pieniędzy – około 1500 zł.

Następnie zgłaszane były wolne wnioski, dotyczyły remontów dróg, pomysłów na spowolnienie samochodów na ul. Spokojnej w Straszynie, problemu wielkiego ruchu na Kwiatowej w Straszynie w godzinach szczytu.

Marek Wiergowski i Andrzej Chmielewski przedstawili inicjatywę budżetu obywatelskiego, która została poddana dyskusji. Naturalnie, zgromadzeni mieli wiele pytań. Zgromadzeni jednogłośnie poparli ideę i przeprowadzenie tego tematu w naszej gminie.

Andrzej Chmielewski

Budżet obywatelski w Gminie Pruszcz Gdański

Cel projektu: integracja mieszkańców wokół wspólnej sprawy, ważnej dla lokalnych społeczności. Mieszkańcy sami decydują o przeznaczeniu części budżetu gminy na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez nich. W ramach budżetu obywatelskiego mogą być realizowane projekty inwestycyjne, remontowe oraz w zakresie utrzymania i wyposażenia obiektów.
Harmonogram – pierwszy B.O. – 2018 r. W 2017 – opracowanie planów, regulaminu, informowanie społeczności.
Regulamin – do ustalenia zakres kwalifikowalność projektów, podział kwot na obszary, zasady zgłaszania itp.
Kwota – pierwszy budżet zakładamy na kwotę ok 100.000 w skali gminy.
Współpraca – zespół złożony z pracowników urzędu i mieszkańców.
Proces:
-umocowanie prawne – uchwała Rady Gminy o powołaniu B.O.
-powołanie zespołu, opracowanie regulaminu, formularzy, harmonogramu
-działania informacyjne, promujące
-przeprowadzenie konkursu: zgłoszenia, weryfikacja, głosowanie, ogłoszenie wyników
-realizacja projektów, dokumentacja
-monitorowanie i ewaluacja projektów, ew. zmiany do następnego cyklu

Zgłaszający: Andrzej Chmielewski i Marek Wiergowski

Zgłoszenia, pytania:

andchmielewski@gmail.com

marek.wiergowski@gmail.com

http://dolinaraduni.pl/category/budzet-obywatelski/

pieniadzeZapraszamy na spotkanie w Mediatece dnia 2016-11-30 o godz. 18:00.

Spotkanie będzie dotyczyło m.in. inicjatywy budżetu obywatelskiego w gminie Pruszcz Gdański.

 

Inspirując się przykładem nowoczesnych gmin miejskich i wiejskich, pragniemy rozpropagować ideę budżetu obywatelskiego w naszej gminie i wdrożyć go w najbliższym możliwym roku budżetowym. W tym celu inicjujemy proces informowania społeczności i radnych, następie powołany zostanie zespół złożony z mieszkańców i urzędników, który przeprowadzi formalie całą operację.

Czym jest budżet obywatelski? Budżet obywatelski (inaczej: budżet partycypacyjny) – to proces, który umożliwia mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez obywateli.
Szczegółowe regulacje budżetu obywatelskiego różnią się w każdej gminie, w zależności od jej specyfiki. Gmina Pruszcz Gdański jest gminą wiejską, o stosunkowo dużym obszarze i zróżnicowanej gęstości zaludnienia. Nie będzie to jednak przeszkodą w skutecznym przeprowadzeniu procesu, jeśli dostosujemy regulamin budżetu obywatelskiego do naszych uwarunkowań.

Zapraszamy do współpracy i prosimy o rozpropagowanie informacji o naszej inicjatywie.

Andrzej Chmielewski, Marek Wiergowski

W trakcie pracy nad programem W czwartek 18-11-2016 odbyły się warsztaty konsultacyjno-informacyjne dotyczące
PROGRAMU ROZWOJU GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI DO ROKU 2020+

Sesja w godzinach 18:00-20:00 zaowocowała pomysłami na kwestie dotyczące integracji społecznej i zaangażowania mieszkańców w sprawy lokalne.

Mowa była m.in. o idei Dnia Sąsiada, medium do informowania o wydarzeniach, budżecie obywatelskim.

Wkrótce przedstawimy więcej informacji. W pracach i realizacji programu może uczestniczyć każdy z naszych mieszkańców. Zapraszamy do współpracy.

Andrzej Chmielewski