All posts in Budżet obywatelski

Nikt tym Państwu nie podpowiedział, jak mogą załatwić sobie drogę w rok.
Narzekaniem i przerzucaniem winy nie załatwi się sprawy.
Czy nie lepiej nowocześnie, obywatelsko, napisać projekt, zebrać podpisy, zagłosować i cieszyć się nową drogą? Nikt o sprawy mieszkańców nie zadba tak, jak mieszkańcy. Dlatego polecamy Budżet Obywatelski – pod rozwagę.
Szczegóły: https://www.facebook.com/294384347677303/posts/382095428906194

We wtorek 16. stycznia 2018 odbyło się spotkanie w Mediatece w Straszynie, zorganizowane przez wójt gminy Magdalenę Kołodziejczak. Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele gminnych organizacji i instytucji.
Pani wójt przedstawiła plany dotyczące uchwalenia i wprowadzenia w życie Funduszu Sołeckiego. W marcu 2018 Rada Gminy prawdopodobnie podejmie uchwałę.

Jak to działa: Raga Gminy uchwala powołanie funduszu sołeckiego i wydzielenie części budżetu na ten cel (część dodatkowo jest zwracana z budżetu państwowego). Do końca września każda wieś powinna zadecydować (przez głosowanie zebrania wiejskiego) o tym, jakie wnioski przedłożyć Radzie Gminy. Jeśli wnioski są poprawne formalnie i mieszczą się w budżecie, rada gminy je akceptuje i zostają one wdrażane w kolejnym roku.

Kto zgłasza wnioski? Mogą to robić sołtysi, rada sołecka lub 15 pełnoletnich mieszkańców.
Na co można przeznaczać pieniądze? Ustawa mówi, że cele wniosku powinny mieścić się w zadaniach własnych gminy, służyć poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Jest to bardzo obszerna definicja. Jako przykład podawane są: remonty placów zabaw, chodników, ławeczki, kosze na śmieci, zajęcia kulturalne, krzewienie kultury fizycznej.

Fundusz Sołecki to narzędzie, które można nazwać narzędziem partycypacyjnym. Jest to krok w dobrym kierunku! Liczymy na mieszkańców i ich pomysły, na gorące dyskusje i wspólną satysfakcję z realizacji wniosków.

Już w marcu wrócimy do tematu!
Szczegóły: https://www.facebook.com/294384347677303/posts/377651456017258

Wójt Gminy Pruszcz Gdański Magdalena Kołodziejczak serdecznie zaprasza na spotkanie, na którym będą omawiane zagadnienia na temat funduszu sołeckiego oraz funduszu obywatelskiego.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy Organizacje Pożytku Publicznego oraz Organizacje Pozarządowe z terenu Gminy Pruszcz Gdański.

Spotkanie odbędzie się 16 stycznia o godz. 18.00 w Mediatece w Straszynie ul. Dworcowa 6A.

WÓJT
/-/ Magdalena Kołodziejczak
Szczegóły: https://www.facebook.com/294384347677303/posts/202439403652432

Niesamowite, coraz więcej podmiotów dostrzega ogromną wartość budżetów obywatelskich.
Tym razem swój własny budżet obywatelski wprowadza… Politechnika Gdańska!
https://nauka.trojmiasto.pl/Studenci-i-pracownicy-sami-zdecydowali-w-co-inwestowac-n120002.html
Szczegóły: https://www.facebook.com/294384347677303/posts/374279873021083

Dla większości ludzi wydaję się, że demokracja to rządy większości, których reprezentanci wybierani są raz na 4 lub 5 lat. Ale to nie prawda, przynajmniej tak nie powinno być. Demokracja to rządy nas wszystkich, w których powinniśmy uczestniczyć i mieć wpływ na rządzenie codziennie. Jak ktoś się zapyta jak to zrealizować, to odsyłam do książek i informacji o systemie rządzenie w Szwajcarii. Uczmy się od najlepszych, naprawdę warto.
Szczegóły: https://www.facebook.com/294384347677303/posts/371946336587770

Wprowadzają budżety obywatelskie w coraz większej ilości gmin.
Tyle z nimi kłopotu… ale te kłopoty to szczepionka, konieczna w procesie rozwoju.
Czasy feudalne skończyły się, komunizm skończył się, czas na społeczeństwo obywatelskie 🙂
Szczegóły: https://www.facebook.com/294384347677303/posts/365295327252871

Czy Rada Rodziców ma stanowisko w tej sprawie? To ważny organ szkoły, może zwracać się do dyrekcji w każdej sprawie dotyczącej szkoły.
To co mówi pani wicedyrektor, ma sens: „Nie może być tak, że nagle wszyscy rodzice będą czekać przy szatni”. Jednak, czy wszyscy ci rodzice mieszczą się w proponowanym przedsionku?
Szczegóły: https://www.facebook.com/294384347677303/posts/365078743941196

Zmieniamy dziś nazwę strony z „Budżet Obywatelski w Gminie Pruszcz Gdański” na „Obywatelska Gmina Pruszcz Gdański”.
Temat partycypacji i aktywności społeczno-obywatelskiej niejedno ma imię. Nakłaniamy naszych przedstawicieli: radnych gminnych, sołeckich, sołtysów, do wdrażania różnych form partycypacji i aktywizacji. Budżet Obywatelski to jedna z nich. Dążymy do wdrożenia B.O. w gminie.
Kolejna forma to np. Inicjatywa Lokalna, której zasady powinny być uchwalone w każdej gminie już od 25 września 2015 roku. Sprawa jest prosta – polega na określeniu zasad, jak postępować w przypadku zgłoszenia inicjatywy przez mieszkańców.
Zapraszamy do współpracy – przez przekazywanie informacji znajomym z naszej okolicy, przez zerkanie tutaj, przez pomoc merytoryczną – dla każdego coś się znajdzie.
Co mają do tego słoiki z przyprawami? Czekamy na kreatywne interpretacje. Najciekawsze zostaną nagrodzone niespodzianką.
Szczegóły: https://www.facebook.com/294384347677303/posts/361571380958599

Coraz więcej społeczności w Gdańsku, Sopocie, czy mieście Pruszcz Gdański chwali się z realizacji świetnych pomysłów. Pogratulować i pozazdrościć.
Kiedy do nas zawita Budżet Obywatelski?
Podobno w projekcie ustawy o JST autorstwa PiS zaproponowano ustawowe wprowadzenie budżetu obywatelskiego.
A poniżej smaczek z Podleśnej Polany:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska uporała się w końcu z wyłonieniem wykonawcy na realizację zadania z Budżetu…

Publié par Podleśna Polana sur dimanche 26 novembre 2017

Szczegóły: https://www.facebook.com/294384347677303/posts/360745021041235

W ubiegłym roku, Inicjatywy Lokalne zaowocowały szeregiem inicjatyw w naszej gminie. Każda taka inicjatywa to potencjał, który buduje społeczeństwo otwarte, obywatelskie.
Czy OKSiBP OKSiR w tym roku również zdecydował się na aplikowanie?
Szczegóły: https://www.facebook.com/294384347677303/posts/360539024395168

W naszych wioseczkach pełno miejsc, gdzie strach wypuścić dziecko.
W Gdańsku, mieszkańcy zgłosili, przegłosowali i mają tablice y informacją o prędkości. Natknąłem się na takie np. w pobliżu szkół.
Czy u nas też wdrożymy Budżet Obywatelski i będziemy decydować o realizacji ważnych zmian?

https://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Tablice-z-budzetu-obywatelskiego-informuja-kierowcow-o-predkosci-Zwieksza-sie-bezpieczenstwo-n119035.html
Szczegóły: https://www.facebook.com/294384347677303/posts/359310907851313

Konsultacje w sprawie „PROGRAMU ROZWOJU GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI DO ROKU 2020+”.
W Programie znajdziemy też Budżet Obywatelski! Brawo!
W bieżącym roku spodziewamy się uchwały o nowym funduszu sołeckim z podejściem projektowym, co również nas niezmiernie cieszy!
Szczegóły: https://www.facebook.com/294384347677303/posts/349901948792209

Koniec głosowania w budżetach obywatelskich.
W gminie Pruszcz Gdański oglądamy zmagania przez szybkę, gratulujemy zwycięskim projektom i czekamy na czas, gdy i my będziemy decydować bezpośrednio o niektórych inwestycjach.
Szczegóły: https://www.facebook.com/294384347677303/posts/338483969934007

Projekty do budżetów obywatelskim powodują czasem emocje, wywołują dyskusje, mogą przyczynić się do rozwoju okolicy, innego spojrzenia na otoczenie, a przede wszystkim – zaangażowania w nasze wspólne sprawy.
https://www.facebook.com/events/408121896252373/
#BudzetObywatelskiWGminiePruszczGdanski #BudzetObywatelski #partycypacja
Szczegóły: https://www.facebook.com/294384347677303/posts/333945287054542

Robi wrażenie…
„132 wnioski zostały zakwalifikowane do głosowania w budżecie obywatelskim w Gdyni. Dominują inwestycje w obiekty rekreacyjne oraz modernizacje chodników i dróg”
Oczywiście skala nie ta, Gdynia to duże miasto, a nasza gmina to 30 wsi, od niewielkich po dość spore.
Trudno przewidywać, jaką inwencją i aktywnością wykazaliby się nasi mieszkańcy. Prawdopodobnie, jak to zazwyczaj bywa, zainteresowanie rosłoby stopniowo.
Dużą rolę grają akcje informacyjne i edukacyjne miast oraz gmin. Nasza wiedza o możliwościach i zasadach narzędzi partycypacyjnych, takich jak budżet obywatelski, jest niewielka.

Więcej o zgłoszeniach do budżetu obywatelskiego w Gdyni:
https://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Ponad-130-pomysly-mieszkancow-na-zmiany-w-Gdyni-n116436.html

#Budzetobywatelskiwgminiepruszczgdanski #BudzetObywatelski #Partycypacja
Szczegóły: https://www.facebook.com/294384347677303/posts/331494403966297

Inicjatywa lokalna – co to jest?
Inicjatywa lokalna daje szansę na aktywizację społeczności oraz na formalne pozyskanie przez samorząd partnera społecznego.
Inicjatywa lokalna skierowana jest do mieszkańców społeczności lokalnych. Mieszkańcy przy zgłaszaniu inicjatywy mogą działać samodzielnie lub skorzystać z pomocy organizacji pozarządowej.
Mieszkańcy lub reprezentująca ich organizacja mogą zwrócić się z inicjatywą do samorządu.
Samorząd na podstawie przyjętej uchwały dokonuje oceny inicjatywy zgodnie z przyjętymi kryteriami oraz uwzględnia cele społeczne przedsięwzięcia. Jeżeli uzna inicjatywę za ważną i wymagającą wsparcia, zawiera umowę na czas określony na jej realizację. Samorząd powinien wskazać, dlaczego przyjmuje lub odrzuca wniosek.
źródło: ngo.pl
Szczegóły: https://www.facebook.com/294384347677303/posts/330664534049284

Wiele gmin i miast w Polsce podjęło wysiłek i powołało do życia budżety obywatelskie jako formy wsparcia urzędników w racjonalnym wydatkowaniu funduszy publicznych i aktywizacji społecznej.

  • Czy chcesz, by nasza Gmina także skorzystała z takiej możliwości?
  • Czy jesteś za możliwością zgłaszania przez mieszkańców projektów w gminie Pruszcz Gdański?
  • Czy uważasz, że mieszkańcy wiedzą, co jest im potrzebne lub przydatne w ich otoczeniu?

Wyraź swoje zdanie w krótkiej ankiecie – link do ankiety o budżecie obywatelskim: https://goo.gl/forms/02NWodhrozhsmnhk2

Poniżej podstawowe informacje o budżecie obywatelskim:

Budżet obywatelski, to demokratyczny proces podejmowania decyzji, w którym zainteresowani mieszkańcy decydują o przeznaczeniu części środków z budżetu gminy. Mieszkańcy samodzielnie zbierają pomysły, jak wydać te środki, dyskutują i w drodze głosowania podejmują decyzję.

Na wdrażanie budżetu obywatelskiego składa się kilka etapów: zgłaszanie projektów przez mieszkańców, wstępna weryfikacja wniosków przez niezależne gremium pod kątem możliwości prawno-finansowych, poddanie pod głosowanie powszechne, wpisanie zwycięskich inicjatyw w przyszłoroczny budżet i realizacja tych inwestycji w ciągu jednego roku.
Wybór projektów przeznaczonych do realizacji zależy od zaangażowania głosujących mieszkańców. Budżet obywatelski integruje mieszkańców, pobudza postawy obywatelskie, sprawia, że zaczynają czuć się gospodarzami swojej okolicy i biorą większą odpowiedzialność za miejsce, w którym żyją.

Wyraź swoje zdanie w krótkiej ankiecie – link do ankiety o budżecie obywatelskim: https://goo.gl/forms/02NWodhrozhsmnhk2

Spotkanie w Mediatece Straszyn - Budżet Obywatelski

Spotkanie w Mediatece w Straszynie, fot. G. Goszczyńska

Spotkanie w Mediatece w sprawie inicjatywy Budżetu Obywatelskiego

W Mediatece w Straszynie, w dniu 2017-06-06, miało miejsce spotkanie przedstawicieli stowarzyszeń działających na terenie gminy Pruszcz Gdański i wójt Gminy Magdaleną Kołodziejczak.

Na zebraniu przedstawiony został pomysł wprowadzenia budżetu obywatelskiego w naszej Gminie. Zebrani mieli wiele pytań dotyczących szczegółowych rozwiązań, które będą ustalane w późniejszym terminie. Obawy związane z budżetami sołeckimi zostały rozwiane, gdyż budżet obywatelski nie ma żadnego wpływu na środki przeznaczane dla sołectw.

Zebrani w większości byli przychylnie nastawieni do koncepcji i podkreślali potrzebę rozpropagowania informacji wśród mieszkańców i zbadania ich opinii.

 

Co to budżet obywatelski?

  • Jest to demokratyczne podejmowanie decyzji o budżecie – mieszkańcy decydują o przeznaczeniu części środków z budżetu gminy.

Jakie projekty są do wyboru?

  • Mieszkańcy samodzielnie zbierają pomysły na projekty w ramach regulaminu.

Kto decyduje, które projekty są finansowane?

  • Realizowane są projekty, które wygrały w głosowaniu.

Czy największe miejscowości nie zagarną całości funduszy?

  • Środki są podzielone na obszary, więc każda miejscowość ma szanse.

Ile pieniędzy będzie na projekty?

  • O wielkości środków decyduje komisja, a ostatecznie – Rada Gminy. Co rok kwota może być zmieniana – przeważnie jest podwyższana, gdyż mechanizm działa coraz sprawniej. Na start może to być przykładowo kwota 500 tys., podzielona na wszystkie obszary.

Jeśli macie pytania lub uwagi odnośnie pomysłu wprowadzenia Budżetu Obywatelskiego w gminie Pruszcz Gdański, jeśli chcecie uczestniczyć w procesie powoływania Budżetu Obywatelskiego do życia – zapraszamy do kontaktu: biuro@dolinaraduni.pl

Dnia 2016-12-08 miało miejsce zebranie wiejskie w zespole szkół w Straszynie.

Uchwalone zostało przeznaczenie pozostałych „na koncie” sołectwa pieniędzy – około 1500 zł.

Następnie zgłaszane były wolne wnioski, dotyczyły remontów dróg, pomysłów na spowolnienie samochodów na ul. Spokojnej w Straszynie, problemu wielkiego ruchu na Kwiatowej w Straszynie w godzinach szczytu.

Marek Wiergowski i Andrzej Chmielewski przedstawili inicjatywę budżetu obywatelskiego, która została poddana dyskusji. Naturalnie, zgromadzeni mieli wiele pytań. Zgromadzeni jednogłośnie poparli ideę i przeprowadzenie tego tematu w naszej gminie.

Andrzej Chmielewski