All posts in Aktualności

2017-11-14 odbyło się spotkanie wiejskie w Straszynie.
Spotkanie dotyczyło w głównej mierze sprawy konsultacji Programu Rozwoju Gminy Pruszcz Gdański.
W mojej ocenie, spotkanie było owocne, wyszliśmy z niego z kilkoma trafnymi spostrzeżeniami.
Oprócz tematu głównego, poruszony został wątek ul. Jana Pawła II, na odcinku od ul. Starogardzkiej do Zespołu Szkół.
Przybyli na spotkanie mieszkańcy naszkicowali obraz sytuacji. Droga ta jest w złym stanie, nie ma przy niej chodnika. Ze względu na jej szerokość, jest to droga jednokierunkowa.
Jest to ciąg używany codziennie przez dzieci, by dostać się do szkoły. Jednocześnie droga ta używana jest w tych samych godzinach (8 rano, 16 po południu) przez kierowców próbujących dostać się do pracy. Część z nich jedzie POD PRĄD, przyspieszając znacząco na tym odcinku, by szybciej przebyć „nielegalny” odcinek. Czym to grozi? Mieszkańcy zrelacjonowali kilka przypadków mrożących krew w żyłach… kłótnie między kierowcami oraz niebezpieczne sytuacje są bardzo częste.
Mieszkańcy nalegają na pilną reakcję administracji.
Wracając do głównego wątku: zebrani przejrzeli najważniejsze punkty Programu Rozwoju Gminy, zapoznali się z priorytetami i niektórymi zadaniami szczegółowymi.
Co cieszy, w Programie znalazły się postulowane przez mieszkańców rozwiązania dotyczące wymiany/propagowania informacji w gminie, inicjatywy integrujące, czy ostatni, nieco drażliwy temat Budżetu Obywatelskiego.
Przypomnijmy, że na przyszły rok prawdopodobnie wejdzie w życie nowy fundusz sołecki, z podejściem projektowym.
Ze słów obecnych wczoraj radnych gminnych wynika, że budżet obywatelski nie cieszy się przychylnością radnych i sołtysów. Szkoda, bo ponad 90% mieszkańców, biorących udział w ankiecie, wypowiedziało się za budżetem obywatelskim. Mam wrażenie, że niechęć jest spowodowana nieporozumieniem. Budżet obywatelski uchwala Rada Gminy, poprzedzone jest to ustalaniem kształtu B.O. i może być całkowicie dopasowany do naszej specyfiki. Nie widzę powodu, dla którego gmina wiejska miałaby być traktowana gorzej niż miejska. W wielu gminach wiejskich Budżet Obywatelski funkcjonuje i spełnia swoje zadanie.
Wracając do samego Programu, jest tam przewidziany budżet obywatelski, co daje pozytywne odczucie, że długofalowe planowanie uwzględnia ten ważny, choć trudny temat.
Inne obserwacje dotyczące treści Programu:
-nie ma w nim mowy o przywróceniu działania torów – szynobus ze Straszyna
-nie ma mowy o obwodnicy Straszyna
-statystyki użyte do diagnozy, są z 2014, czyli już z dość dawnego okresu
-ważnym problemem podkreślonym w Programie są narkotyki. Zebrani zgodnie uznali wagę problemu.
-Program w warstwie zadań nie był jednolity pod względem szczegółowości – część zadań jest rozpisana szczegółowo, inne – ogólnie
-sporo dyskusji wywołał proces informowania mieszkańców o sprawach lokalnych; zebrani wyrazili nadzieję na zaistnienie wielokanałowego systemu informującego mieszkańców o sprawach ich dotyczących
-w związku z powyższym, wywiązała się również dyskusja o zaangażowaniu mieszkańców w sprawy lokalne – jest to jak widać, newralgiczny punkt, opisane też nota bene w diagnozie do Programu; wspomniane zostało narzędzie partycypacji: Inicjatywa Lokalna, które powinno zostać uchwalone w każdej gminie już w 2010 roku.
Powyższe uwagi będziemy starali się opracować podczas spotkania konsultacyjnego w piątek 2017-11-17 o 18:00 w Mediatece w Straszynie.
Na spotkanie zapraszamy wszystkich mieszkańców.
Andrzej Chmielewski

 

Zapraszamy do udziału w zajęciach w ramach projektu Kulturalna Radunia – od tradycji do cyfryzacji.


W ramach projektu odbędą się następujące wydarzenia:

  1. Historia kultury i zmiany w cywilizacji
  2. Cyberkultura i wyzwania dla obecnych ludzi

Szczegóły na stronie projektu:

http://dolinaraduni.pl/kultura-nad-radunia/

 

Zapisy: biuro@DolinaRaduni.pl
Proszę o podanie imienia, nazwiska, nr. telefonu

Jesteśmy na Facebooku:
https://www.facebook.com/KulturaNadRadunia/
https://www.facebook.com/groups/115329422474391/

 

Budżet obywatelski w Gminie Pruszcz Gdański

Cel projektu: integracja mieszkańców wokół wspólnej sprawy, ważnej dla lokalnych społeczności. Mieszkańcy sami decydują o przeznaczeniu części budżetu gminy na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez nich. W ramach budżetu obywatelskiego mogą być realizowane projekty inwestycyjne, remontowe oraz w zakresie utrzymania i wyposażenia obiektów.
Harmonogram – pierwszy B.O. – 2018 r. W 2017 – opracowanie planów, regulaminu, informowanie społeczności.
Regulamin – do ustalenia zakres kwalifikowalność projektów, podział kwot na obszary, zasady zgłaszania itp.
Kwota – pierwszy budżet zakładamy na kwotę ok 100.000 w skali gminy.
Współpraca – zespół złożony z pracowników urzędu i mieszkańców.
Proces:
-umocowanie prawne – uchwała Rady Gminy o powołaniu B.O.
-powołanie zespołu, opracowanie regulaminu, formularzy, harmonogramu
-działania informacyjne, promujące
-przeprowadzenie konkursu: zgłoszenia, weryfikacja, głosowanie, ogłoszenie wyników
-realizacja projektów, dokumentacja
-monitorowanie i ewaluacja projektów, ew. zmiany do następnego cyklu

Zgłaszający: Andrzej Chmielewski i Marek Wiergowski

Zgłoszenia, pytania:

andchmielewski@gmail.com

marek.wiergowski@gmail.com

http://dolinaraduni.pl/category/budzet-obywatelski/

@Glowimages: Marking A Tick Box

18 grudnia 2016 w Straszynie odbędą się wybory uzupełniające do Rady Gminy Pruszcz Gdański.

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Pruszcz Gdański zostaną przeprowadzone w okręgu wyborczym nr 6 w dniu 18 grudnia 2016 r., w godzinach od 7:00 do 21:00.
Głosowanie odbędzie się w siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4, która mieści się w budynku Zespołu Szkół im. Ignacego Krasickiego w Straszynie ul. Starogardzka 48.

 

Kandydaci:
Jerzy Feliksiak – obecny sołtys Straszyna, wcześniej członek rady sołeckiej, wieloletni społecznik
Dariusz Grudniewski – działacz Gminnego Towarzystwa Sportowego

Głosują mieszkańcy: Alei Kazimierza Jagiellończyka, Chabrowej, Cytrynowej, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Jana Kasprowicza, Konwaliowej, Lawendowej, Liliowej, Makowej, Miodowej, Nauczycielskiej, Raduńskiej, Różanej, Spokojnej, Tęczowej, Zakątek.

Oficjalne informacje: http://bip.pruszczgdanski.pl/?c=545

Wkrótce postaramy się przybliżyć sylwetki kandydatów.

Andrzej Chmielewski

dzien_otwarty_mediatekiZapraszamy na dzień otwarty pierwszej w Polsce mediateki na wsi! Nowy obiekt na mapie kulturalnej Gminy Wiejskiej Pruszcz Gdański uroczyście otwarty zostanie w piątek 25.11. Mieszkańców, czytelników i wszystkich ciekawych, jak wygląda pieczołowicie odrestaurowany i rozbudowany budynek dworca z 1912 roku zapraszamy w sobotę, 26 listopada na dzień otwarty. Na przybyłych czekać będzie wiele atrakcji.

Rozkład jazdy
ODJAZD – 10:00 PRZYJAZD – 14:00
Read more

monika_sawicka_ksiazkiMiłośników dobrej, kobiecej książki zapraszamy do Mediateki 29 listopada o godzinie 18.00 na spotkanie autorskie z Moniką Sawicką. Wstęp wolny.
Tak o książkach Moniki Sawickiej piszą jej czytelniczki:
„Monika Sawicka – autorka książek, które trzymają mocno za serce i nie pozwalają zasnąć. Kobieta pełna sprzeczności, mądra, troskliwa i czuła, potrafi godzinami z Tobą płakać, ale też rozśmieszy aż do bólu brzucha”.
„Najcieplejsza, umiejąca wyrazić słowami to, czego inni nawet nie dopuszczają do myśli, zmysłowa, elegancka, potrafiąca zrozumieć, pocieszyć i wesprzeć, ale przede wszystkim prawdziwa, życiowa i pełna zrozumienia oraz miłości dla wszystkich i wszystkiego dookoła. Taka właśnie jest Sawicka”. Read more

W trakcie pracy nad programem W czwartek 18-11-2016 odbyły się warsztaty konsultacyjno-informacyjne dotyczące
PROGRAMU ROZWOJU GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI DO ROKU 2020+

Sesja w godzinach 18:00-20:00 zaowocowała pomysłami na kwestie dotyczące integracji społecznej i zaangażowania mieszkańców w sprawy lokalne.

Mowa była m.in. o idei Dnia Sąsiada, medium do informowania o wydarzeniach, budżecie obywatelskim.

Wkrótce przedstawimy więcej informacji. W pracach i realizacji programu może uczestniczyć każdy z naszych mieszkańców. Zapraszamy do współpracy.

Andrzej Chmielewski

Mediateka Straszyn21 lipca 2016, w świetlicy wiejskiej w Straszynie, spotkali się przedstawiciele organizacji i grup działających na tym terenie. Uczestniczyli w nim przedstawiciele Koła Gospodyń Wiejskich, Seniorów, Doliny Raduni, Przystanku Sztuka, harcerzy z Gimnazjum w Straszynie, Rady Sołeckiej, Rady Gminy, jak również innych osób zaangażowanych w życie społeczno-kulturalne naszych okolic.

Spotkanie dotyczyło w głównej mierze dyskusji o otwieranym niedługo budynku po stacji kolejowej, obecnie Mediatece. Zgromadzeni mieli wiele pytań, z zainteresowaniem słuchali o planach poszczególnych grup na przyszłość. Z informacji zebranych z różnych źródeł, wynika, że organ prowadzący Mediatekę, będzie kładł nacisk na otwartość działań wszystkich grup, a także na ich współpracę, licząc, zapewne nie bez racji, na efekt synergii.

Ważnym punktem spotkania były plany grup na Dni Otwarte  nowego obiektu, które odbędą się najprawdopodobniej na początku września 2016. Uczestnicy spotkania umówili się na kolejny termin, by odbyć spotkanie robocze właśnie w sprawie Dni Otwartych: 18 sierpnia 2016, godz 19:00, w Mediatece w Straszynie. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Andrzej Chmielewski

straszyn_herbStraszyn ponownie wygrał grant na upiększenie wsi.
W tym roku pomysł to herb wsi ułożony z kwiatów. Autorem koncepcji i wizualizacji jest Danuta Kraszewska.
Herb będzie umiejscowiony na ulicy Pocztowej, na zboczu obok apteki.
 
W środę 15-go czerwca – o godz. 17:00 – przygotowanie do nasadzenia.
Kolejnego dnia, w czwartek o 17:00 nastąpi nasadzenie kwiatów.
 
Zapraszamy wszystkich chętnych do pomocy.

Praca w starym dworcu Straszyńskim wre, trwa wykończenie wnętrz.
Budynek wygląda przepięknie, pozostawiono wiele ze starego charakteru architektury. Nie możemy doczekać się otwarcia i przekazania obiektu bibliotece i stowarzyszeniom 🙂

 

Sezon teatralny w gminie Pruszcz Gdański otwieramy w Skansenie Żuławskich Maszyn Rolniczych w Mokrym Dworze. W tym roku zapraszamy Państwa na „Opowieści Tewiego Mleczarza” na podstawie światowej sławy musicalu „Skrzypek na dachu”.

Wyjątkowe widowisko będziemy podziwiać w równie wyjątkowej scenerii skansenu – siedząc na słomie!

Na scenie w skansenie zobaczymy siódemkę znakomitych aktorów i solistów polskich scen musicalowych i operowych.

Czas trwania spektaklu 1,5 h. Godziny spektakli: 18 oraz 21. Bilety w cenie 35 zł do nabycia od 10 sierpnia w biurze OKSiBP od 9 do 16 oraz u sołtysów (szczegóły Wiesław Zbroiński 508 600 385). Ponadto, 12 sierpnia od 12 do 19 na terenie OKSiBP w CIeplewie podczas festynu seniora „Kto się śmieje ten nie płacze”

Zapraszają: Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteki Publicznej w Cieplewie, Stowarzyszenie Sołtysów Gminy Pruszcz Gdański oraz Sołectwo Mokry Dwór.

bazar_marchewkaZainicjowaliśmy prace nad cotygodniowymi bazarami w Straszynie.

Dedykujemy je lokalnym producentom – rolnikom, ogrodnikom. Na naszym bazarze znajdą się warzywa, owoce, przetwory, rękodzieło.

Dolina Raduni zwróciła się do władz gminy o udostępnienie parkingu przy szkole w Straszynie na ten cel. Na odpowiedź i ewentualną umowę jeszcze poczekamy, ale jesteśmy dobrej myśli, zwłaszcza, że tematem zainteresowanych jest wiele osób, niektórzy nawet oferują pomoc i dobrą radę.

Jeśli decyzje administracyjne przebiegną pomyślnie, przejdziemy do pozyskiwania sprzedawców.

Jeśli znacie naszego lokalnego producenta, znacie i cenicie jego produkty, piszcie do nas biuro@dolinaraduni.pl. W niedługim czasie będziemy się z nimi kontaktować i proponować udział w naszym wydarzeniu.

Zachęcamy też lokalnych ogrodników, rolników, producentów, a nawet działkowiczów do kontaktu z nami i zaoferowania swoich produktów i wyrobów.

 

Ustalone spotkanie:

5 lutego 2014 o godz. 20:00 – spotkanie w świetlicy w Straszynie. Spotkanie będzie poświęcone planowanej drodze Straszyn – Juszkowo.

 

W nawiązaniu do niedawnego listu w sprawie wyrąbanej części lasu , otrzymaliśmy kolejną korespondencję od mieszkańca Straszyna. Jest on żywo zainteresowany przebiegiem planowanej drogi łączącej Straszyn z Juszkowem.

Czytelnik chciałby wywołać zebranie i konsultacje dotyczącej tej sprawy.  Będziemy informować o postępach w tej sprawie.

Miejsce planowanej drogi łączącej Straszyn i Juszkowo

Miejsce planowanej inwestycji. mapa pobrana z: maps.google.pl

 

Oto część korespondencji:

„[…]Teraz przez osiedle mieszkaniowe zostanie wykonany „skrót” łączący starogardzką i obwodnicę z Pruszczem Gdańskim. W pierwotnych założeniach (tak słyszałem droga miała być wybudowana wzdłuż obwodnicy aż do ronda z „biedronką” bez możliwości zjazdu do osiedla Straszyn). Read more

Cuda na kiju w gminie Pruszcz Gdański!
Porażający wręcz brak elementarnej wiedzy na temat funkcjonowania samorządu, obietnice inwestycji…
dawno zrealizowanych przez obecne władze, a przy tym wszystkim nadspodziewany „altruizm” kandydatów na radnych, którzy chcą reprezentować miejscowości, w których… nie mieszkają! – to tylko niektóre „perełki” kampanii KWW Wspólnie dla Gminy z kandydatką na wójta Karoliną Helmin – Biercewicz.„Nikt wam tyle nie da, co ja wam obiecam” – zasada ta zdaje się przyświecać wszystkim kandydatom  KWW Wspólnie dla Gminy, którzy roztoczyli przed mieszkańcami gminy „postulaty”, a raczej śmiałe, katastroficzne w skutkach, wizje gminy pod ich, uchowaj Boże, rządami. Ale żebym, w przeciwieństwie do rzeczonych kandydatów, nie był gołosłownym…Zacznijmy od liderki komitetu, młodej kobiety, która ma aspiracje, by rządzić nie tylko gminą, ale i powiatem (zabiega również o mandat radnej powiatu, a mąż – o  miejsce w sejmiku województwa). Pani Karolino, nie wiem, czego mi obecnie bardziej szkoda. Krzywdy,  jaką wyrządziłaby Pani w samorządzie, czy czwórce swoich małych dzieci. Zdaję sobie jednak sprawę, że wychowywanie dzieci (a raczej jego brak, bo praca wójta o 15:30 się nie kończy), to Pani prywatna sprawa i przejdę do tych publicznych. Droga do fotela wójta, jaką Pani obrała, jest godna pochwały. Postanowiła Pani zostać na początek sołtysem Straszyna. I trzeba przyznać, że od razu przeszła Pani do historii. Nikomu wcześniej nie udało się w tak krótkim czasie poróżnić lokalnego społeczeństwa. Nie znam też innego przykładu rozgoryczenia mieszkańców, którzy ostatecznie postanowili Panią z tej funkcji odwołać. Podobno,  jak mówi ulotka, sprawy gminy leżą Pani na sercu. Od kiedy? Bo odkąd nie jest Pani sołtysem, nie była Pani na żadnej sesji Rady Gminy, nie widziałem Pani na żadnym zebraniu wiejskim. A podobno do tej kampanii przygotowywała się Pani całe 4 lata. Cóż, dobrze, że nie zmarnowała Pani tego czasu…

Read more

Dworzec_Straszyn_wizualizacja

Na spotkaniu wójt gminy Pruszcz Gdański, Magdalena Kołodziejczak, zrelacjonowała osiągnięcia Gminy i wsi w ostatnich latach, plany na kolejne lata oraz omówiła projektów będących już w toku.
Mieszkańcy Straszyna mogą spodziewać się m.in. wyremontowanego dworca już w 2016 roku. Trzymamy kciuki, by udało się zrealizować projekt w takim tempie.
Poważną część zebrania zajęły pytania o infrastrukturę i drogi, głównie ze strony osiedla Modre, gdzie sytuacja nadal jest skomplikowana.
Na spotkaniu obecni byli m.in. kandydaci do Rady Gminy Pruszcz Gdański: Adam Szpała, Jan Pawul, Lech Milewski oraz Małgorzata Osowska. Kandydaci, na prośbę zgromadzonych, przedstawili swoje plany dla Straszyna na najbliższe lata.

Nordic walking Dolina Raduni

Dolina Raduni i Gmina Pruszcz Gdański zaprasza na wspólne spacery nordic  walking.

W spacerach bierze udział trener, dzięki któremu poznasz prawidłową technikę spaceru. Trener dopilnuje też rozgrzewki i rozciągania, co dodatkowo korzystnie wpłynie na efekt treningu oraz pomoże zapobiec kontuzjom.

Spacery we wrześniu odbywają się o godz 18:00 we wtorki oraz o 8:00 w soboty. Spotkania pod Kemer Park w Straszynie.

Strona wydarzeń:

http://facebook.com/DolinaRaduni

http://facebook.com/groups/SpaceryDolinaRaduni

Serdecznie zapraszamy