Archive for Styczeń, 2018

Nikt tym Państwu nie podpowiedział, jak mogą załatwić sobie drogę w rok.
Narzekaniem i przerzucaniem winy nie załatwi się sprawy.
Czy nie lepiej nowocześnie, obywatelsko, napisać projekt, zebrać podpisy, zagłosować i cieszyć się nową drogą? Nikt o sprawy mieszkańców nie zadba tak, jak mieszkańcy. Dlatego polecamy Budżet Obywatelski – pod rozwagę.
Szczegóły: https://www.facebook.com/294384347677303/posts/382095428906194

We wtorek 16. stycznia 2018 odbyło się spotkanie w Mediatece w Straszynie, zorganizowane przez wójt gminy Magdalenę Kołodziejczak. Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele gminnych organizacji i instytucji.
Pani wójt przedstawiła plany dotyczące uchwalenia i wprowadzenia w życie Funduszu Sołeckiego. W marcu 2018 Rada Gminy prawdopodobnie podejmie uchwałę.

Jak to działa: Raga Gminy uchwala powołanie funduszu sołeckiego i wydzielenie części budżetu na ten cel (część dodatkowo jest zwracana z budżetu państwowego). Do końca września każda wieś powinna zadecydować (przez głosowanie zebrania wiejskiego) o tym, jakie wnioski przedłożyć Radzie Gminy. Jeśli wnioski są poprawne formalnie i mieszczą się w budżecie, rada gminy je akceptuje i zostają one wdrażane w kolejnym roku.

Kto zgłasza wnioski? Mogą to robić sołtysi, rada sołecka lub 15 pełnoletnich mieszkańców.
Na co można przeznaczać pieniądze? Ustawa mówi, że cele wniosku powinny mieścić się w zadaniach własnych gminy, służyć poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Jest to bardzo obszerna definicja. Jako przykład podawane są: remonty placów zabaw, chodników, ławeczki, kosze na śmieci, zajęcia kulturalne, krzewienie kultury fizycznej.

Fundusz Sołecki to narzędzie, które można nazwać narzędziem partycypacyjnym. Jest to krok w dobrym kierunku! Liczymy na mieszkańców i ich pomysły, na gorące dyskusje i wspólną satysfakcję z realizacji wniosków.

Już w marcu wrócimy do tematu!
Szczegóły: https://www.facebook.com/294384347677303/posts/377651456017258

Wójt Gminy Pruszcz Gdański Magdalena Kołodziejczak serdecznie zaprasza na spotkanie, na którym będą omawiane zagadnienia na temat funduszu sołeckiego oraz funduszu obywatelskiego.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy Organizacje Pożytku Publicznego oraz Organizacje Pozarządowe z terenu Gminy Pruszcz Gdański.

Spotkanie odbędzie się 16 stycznia o godz. 18.00 w Mediatece w Straszynie ul. Dworcowa 6A.

WÓJT
/-/ Magdalena Kołodziejczak
Szczegóły: https://www.facebook.com/294384347677303/posts/202439403652432

Niesamowite, coraz więcej podmiotów dostrzega ogromną wartość budżetów obywatelskich.
Tym razem swój własny budżet obywatelski wprowadza… Politechnika Gdańska!
https://nauka.trojmiasto.pl/Studenci-i-pracownicy-sami-zdecydowali-w-co-inwestowac-n120002.html
Szczegóły: https://www.facebook.com/294384347677303/posts/374279873021083

Dla większości ludzi wydaję się, że demokracja to rządy większości, których reprezentanci wybierani są raz na 4 lub 5 lat. Ale to nie prawda, przynajmniej tak nie powinno być. Demokracja to rządy nas wszystkich, w których powinniśmy uczestniczyć i mieć wpływ na rządzenie codziennie. Jak ktoś się zapyta jak to zrealizować, to odsyłam do książek i informacji o systemie rządzenie w Szwajcarii. Uczmy się od najlepszych, naprawdę warto.
Szczegóły: https://www.facebook.com/294384347677303/posts/371946336587770