Archive for Wrzesień, 2017

Projekty do budżetów obywatelskim powodują czasem emocje, wywołują dyskusje, mogą przyczynić się do rozwoju okolicy, innego spojrzenia na otoczenie, a przede wszystkim – zaangażowania w nasze wspólne sprawy.
https://www.facebook.com/events/408121896252373/
#BudzetObywatelskiWGminiePruszczGdanski #BudzetObywatelski #partycypacja
Szczegóły: https://www.facebook.com/294384347677303/posts/333945287054542

Robi wrażenie…
„132 wnioski zostały zakwalifikowane do głosowania w budżecie obywatelskim w Gdyni. Dominują inwestycje w obiekty rekreacyjne oraz modernizacje chodników i dróg”
Oczywiście skala nie ta, Gdynia to duże miasto, a nasza gmina to 30 wsi, od niewielkich po dość spore.
Trudno przewidywać, jaką inwencją i aktywnością wykazaliby się nasi mieszkańcy. Prawdopodobnie, jak to zazwyczaj bywa, zainteresowanie rosłoby stopniowo.
Dużą rolę grają akcje informacyjne i edukacyjne miast oraz gmin. Nasza wiedza o możliwościach i zasadach narzędzi partycypacyjnych, takich jak budżet obywatelski, jest niewielka.

Więcej o zgłoszeniach do budżetu obywatelskiego w Gdyni:
https://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Ponad-130-pomysly-mieszkancow-na-zmiany-w-Gdyni-n116436.html

#Budzetobywatelskiwgminiepruszczgdanski #BudzetObywatelski #Partycypacja
Szczegóły: https://www.facebook.com/294384347677303/posts/331494403966297

Inicjatywa lokalna – co to jest?
Inicjatywa lokalna daje szansę na aktywizację społeczności oraz na formalne pozyskanie przez samorząd partnera społecznego.
Inicjatywa lokalna skierowana jest do mieszkańców społeczności lokalnych. Mieszkańcy przy zgłaszaniu inicjatywy mogą działać samodzielnie lub skorzystać z pomocy organizacji pozarządowej.
Mieszkańcy lub reprezentująca ich organizacja mogą zwrócić się z inicjatywą do samorządu.
Samorząd na podstawie przyjętej uchwały dokonuje oceny inicjatywy zgodnie z przyjętymi kryteriami oraz uwzględnia cele społeczne przedsięwzięcia. Jeżeli uzna inicjatywę za ważną i wymagającą wsparcia, zawiera umowę na czas określony na jej realizację. Samorząd powinien wskazać, dlaczego przyjmuje lub odrzuca wniosek.
źródło: ngo.pl
Szczegóły: https://www.facebook.com/294384347677303/posts/330664534049284