Archive for Marzec, 2017

Dziś w Mediatece w Straszynie miało miejsce spotkanie w ramach projektu „Miej wpływ na kulturę”. Projekt prowadzony jest przez OKSiBP.
Obecni byli członkowie lokalnych stowarzyszeń, mieszkańcy Straszyna i okolic. Dopisali członkowie Doliny Raduni, Przystanku Sztuka, niezmiernie też cieszy zainteresowanie mieszkańców niezrzeszonych w żadnych formalnych strukturach.
Spotkanie miało charakter warsztatów, posłuży jako diagnoza możliwości i potrzeb naszej społeczności na polu kulturotwóczym. Możliwe, iż projekt zakończy się pewnymi projektami grantowymi na niewielkie działania kulturotwórcze.
Dnia 26 kwietnia o godz. 18:00 nastąpi w siedzibie OKSiBP w Cieplewie, nastąpi podsumowanie diagnozy i zostaną przedstawione kolejne kroki w projekcie.