Archive for Październik, 2016

W dniu 2016-10-11 odbyło się spotkanie wiejskie w Straszynie.
Uchwalone zostały zmiany w statucie, porządkujące m.in. sprawy związane z wyborami sołtysa, rady, kworum.
Poniżej wymienione punkty do budżetu na 2017 rok zostały ustalone na Zebraniu rady Sołeckiej w dniu 9 września 2016:

  • wykonanie projektu technicznego i wykonanie odcinka drogi ul. Kwiatowej ok. 300 m od placu zabaw do Starogardzkiej w celu dokończenia jej przebudowy na pełnej długości
  • wykonanie projektu technicznego i budowa oświetlenia ul. Wrzosy
  • kontynuacja budowy oświetlenia ul. Boczna – II etap
  • budowa kanalizacji na osiedlu Nad Stawami
  • budowa ul. Jana Pawła II na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Starogardzkiej
  • wykonanie projektu technicznego na budowę oświetlenia na Przystani Lecha nad Radunią (ul. Plażowa) – jedna latarnia
  • wykonanie projektu na modernizację boiska szkolnego – nawierzchni trawiastej i budowa bieżni tartanowej przy Zespole Szkól w Straszynie – istniejące boisko ma zniszczona i nierówną nawierzchnię nie spełniającą wymogów do prowadzenia bezpiecznej aktywności fizycznej
  • naprawa lub wymiana ogrodzenia boiska Orlik – od uderzeń piłki pękają spawy w ogrodzeniu
  • projekt, wykonanie i instalacja tablicy informacyjnej przy zjeździe z obwodnicy z treścią „STRASZYN WITA”
  • zakup i instalacja tablicy informacyjnej-sołeckiej na osiedlu Przylesie

Wójt gminy Magdalena Kołodziejczak wyjaśniła plany dotyczące powiększenia cmentarza w Straszynie, budowy ośrodka zdrowia.
Po zaprezentowaniu informacji, mieszkańcy zadawali pytania, głównie związane z infrastrukturą drogową.
Andrzej Chmielewski