Kwiatowa będzie przebudowana, Spokojna połączy się z Sadową w Juszkowie

kwiatowa2 kwiatowa1

Rusza budowa dwóch ulic w Straszynie i jednej w Juszkowie. Ogłoszony 12 marca 2015 przetarg na budowę tych inwestycji został roztrzygnięty 10 kwietnia, a umowy z wykonawami Gmina podpisała 14 kwietnia.
Cel zadania inwestycyjnego, na które Gmina otrzyma ponad 2,6 mln zł z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, czyli tzw. „schetynówki” opublikowano na stronie Gminy 14 listopada 2014 roku (http://pruszczgdanski.pl/pl/aktualnosci1/1680-kolejne-pieniadze-dla-gminy).

 

Co mają zrobić wykonawcy zamówienia
Szczególowy zakres prac wraz z projektem budowlanym można było poznać ze specyfikacji zamówienia publicznego zamieszczonego na stronie Gminy w dniu 12 marca 2015: http://pruszczgdanski.pl/pl/inwestycje/zamowienia-publiczne/1805-budowa-polaczenie-ulicy-sadowej-w-juszkowie-z-ulica-spokojna-w-straszynie-oraz-przebudowa-ulicy-kwiatowej-w-straszynie-numer-ogloszenia-34613-2015-data-zamieszczenia-12032015-ogloszenie-o-zamowieniu-roboty-budowlane

Ulica Kwiatowa na odcinku od skrzyżowania z ulicą Pocztową do skrzyżowania z ulicą Spokojną otrzyma jezdnię asfaltową o szerokości 5,5 m oraz chodnik wraz z ścieżką rowerową i miejsca postojowe dla osób odwiedzających park rekreacji. Na drodze znajdzie się również próg spowalniający. To znakomicie poprawi bezpieczeństwo na tym odcinku drogi, bo w tej chwili zarówno dzieci idące do szkoły, jak i kobiety z wózkami zmierzające do parku rekreacji poruszają się jezdnią, która jest bardzo ruchliwa. Aż dziw, że do tej pory nie doszło tam do potrącenia pieszych. Na wykonanie tych prac wyłoniony w przetargu wykonawca będzie miał 60 dni od daty podpisania umowy.

Znacznie dłużej, bo do 30 października 2015 według założeń Gminy, mają potrwać prace przy budowie ulicy Sadowej w Juszkowie i jej połączeniu z ulicą Spokojną w Straszynie. Ulica Sadowa o szerokości 5,5 m pobiegnie wzdłuż obwodnicy w odległości 20 m od jej obecnej krawędzi, gdyż pozostawiony pas gruntu przeznaczony ma być na budowę w przyszłości trzeciego pasa obwodnicy. Dlatego z polecenia GDGKiA wycięto szeroki pas lasu między Straszynem a Juszkowem. Na potrzeby drogi gminnej wystarczyłoby wyciąć zaledwie pas o szerokości 10-12 m. Nawierzchnia Sadowej wykonana będzie z asfaltu, a wzdłuż drogi zaprojektowano budowę ciągu pieszo rowerowego o szerokości 2,5 m odsuniętego od krawędzi jezdni o 4,5 m.
Z kolei jezdnia łącząca Spojną z ulicą Sadową też asfaltowa i o szerokości 5,5 m nie będzie bezpośrednio przylegać do ścieżki pieszo rowerowej, gdyż ta pobiegnie odgiętym na południe odcinkiem Spokojnej. Ten szutrowy dziś i „ślepy” odcinek Spokojnej otrzyma nawierzchnię z kostki betonowej, a na końcu znajdzie się plac do zawracania samochodów o wymiarach 12,5×12,5 m.
Protesty
Uruchomieniu tej inwestycji towarzyszyły protesty mieszkańców Spokojnej i przyległych do niej ulic Straszyna, zwłaszcza tych, którzy rozpoczęli budowę swoich domów po zatwierdzeniu przez Radę Gminy planu zagospodarowania przestrzennego przewidujacego połączenie ulic Spokojnej z Sadową w Juszkowie. Wyłożenia publiczne tego planu były przedstawiane trzykrotnie od 2001 do 2005 roku, ale nikt wówczas nie wniósł zastrzeżeń. Nie złożono protestu również w 2008 roku, gdy na zebraniu wiejskim wójt Magdalena Kolodziejczak zaprezentowała plan budowy drogi łaczacej Spokojną z Juszkowem, bo na zebrania wiejskie przychodzi niewielu ludzi, gdyż większość traktuje swój dom jako „moja chata skraja” i w ogóle się nie interesuje sprawami wsi. Zorganizowana akcja protestu podjęta została dopiero w lutym 2015, w trzy miesiące po ogłoszeniu przez Gminę rozpoczęcia inwestycji i pozyskaniu na nią pieniędzy ze „schetynówek”. Przeciwnicy budowy tej drogi zebrali ponad 350 podpisów mieszkańców, ale odezwali się też zwolennicy budowy drogi, którzy zebrali ponad 500 podpisów (obszerna polemika przeciwników i zwolenników budowy drogi jest dostępna na portalu Doliny Raduni: http://dolinaraduni.pl/2015/02/17/oprotestowana-droga-laczaca-straszyn-z-juszkowem-bedzie-budowana).
Żadna z tych list nie miała wpływu na podjętą wcześniej decyzję o budowie drogi łączącej Straszyn z Juszkowem i nie mogła jej zmienić. Wyraźnie wyraziła to nowo wybrana rada sołecka Straszyna:
„Rada popiera budowę drogi zgodnie z planami Gminy, uznając jej zasadność i potrzebę społeczną.
Jednocześnie prosi o zastosowanie wszelkich możliwych środków zwiększających bezpieczeństwo na planowanym odcinku drogi, jak progi spowalniające, ograniczenia prędkości, ograniczenie tonażu, bariery, edukacja mieszkańców”. Władze gminy zapewniają, że takie środki będą zastosowane.
JJ

 
Comments
Misiek Bury

Ja się chciałem zapytać jak to jest, że w Rotmance Gmina za pieniądze Gminy i na działce Gminy buduje parking koło kościoła, wiadomo że na potrzeby kościoła i jego „klientów”. Pomijając już fakt że Rotmanka jest tak ogromna że do kościoła „trzeba” jeździć samochodem

I drugie pytanie, które już zadawałem, jak to jest że Gmina chce oddać kościołowi działkę z przeznaczeniem na cmentarz w Straszynie. Przecież tam pół cmentarza jest puste, więc po co?

kościół katolicki „dostał” już dość, jakim „prawem” dostaje dalej? Może jakiś artykuł na ten temat?

Andrzej Chmielewski

Proszę kierować pytania do właściwych adresatów, Dolina Raduni nie jest urzędem ani kościołem. Prawdopodobnie najlepsze miejsce i czas do zadawania takich pytań to sesje Rady Gminy.
Co do cmentarza: tematy artykułów pisanych w naszym piśmie wybierają dobrowolnie ich autorzy. Wspominał Pan już kiedyś o cmentarzu, nikt jednak nie podjął tego zagadnienia. Chętnie umieścimy tekst, jeśli zdecyduje się Pan o tym napisać.

Leave a Reply

*