Archive for Kwiecień, 2013

 

Od wielu lat mieszkańcy zadają to pytanie, gdyż dostępności do usług medycznych w Straszynie brak. Przy tak dużej ilości mieszkańców, a przypomnę, że w Straszynie i okolicach mieszka ok. 6-7 tys. osób. warto byłoby się nad tym problemem pochylić.

 

 

Fragment tablicy informacyjnej budowy do dziś tkwi na pustej działce. Czytamy na niej: „NAZWA ROBÓT – PRZYCHODNIA LEKARSKA ORAZ PRZYŁĄCZA WOD-KAN., ROZPOCZĘCIE ROBÓT – 16.07.2007,  ZAKOŃCZENIE – 31.09.2009.


 

O odpowiedź poprosiłam panią Magdalenę Kołodziejczak – wójt gminy Pruszcz Gdański: wiązaliśmy

ogromną nadzieję z działką położona na rogu ul. Poprzecznej i Spacerowej w Straszynie. Kilka lat temu

pojawił się tam inwestor, który poinformował nasz urząd, że będzie budował przychodnię lekarską, łącznie

z wydzieloną częścią na rehabilitację i z częścią powierzchni przeznaczoną na pobyt dzienny osób korzystających z zabiegów, a nawet dłuższy niż dobowy. To była dobra informacja. Informowaliśmy o tym także mieszkańców. Z nieznanych nam powodów okazało się, że inwestor nie pojawił się, działka jest nadal jego

własnością, ale nic tam się nie dzieje i nie mamy żadnych sygnałów związanych z początkiem realizacji tej

inwestycji. Z informacji uzyskanej w Urzędzie Gminy wynika, że właścicielem działki jest gdańska spółka Serenity sp. z o.o.- do niedawna spółka giełdowa. Próby nawiązania kontaktu telefonicznego niestety nie powiodły się. Penetracja w internecie przyniosła pewne wyjaśnienie, dlaczego inwestycja nawet nie została rozpoczęta, pomimo istnienia dokumentacji projektowej. Z analizy treści na stronie inwestora domyślać się można, że pierwotne plany budowy przychodni zostały zmodyfikowane. Możemy przeczytać zapowiedź budowy w Straszynie… domu starców. Zbieżność z wcześniejszymi planami pozostała jedynie w rozbudowanej

 

funkcji rehabilitacyjnej.

W jednym z dokumentów zamieszczonych na stronie spółki http://newconnect.pl/pub/dokumenty_informacyjne/DI_Serenity_22102009.pdf) możemy przeczytać: […] w połowie 2009 roku Emitent [akcji – przyp. red.], po przeprowadzeniu szczegółowej analizy ekonomicznej zmodyfikował strategię rozwoju pod kątem zasobów finansowych oraz możliwości finansowania inwestycji kapitałowych niezbędnych do jego realizacji. Obecna strategia rozwojowa Emitenta oparta została o dwa najważniejsze kierunki rozwoju w obszarze usług związanych ze służbą zdrowia i opieki medycznej, tj. rehabilitacji poudarowej i powypadkowej oraz opieki nad osobami starszymi w ramach domów stałej opieki. Z uwagi na niedogodności związane z refundacją wydatków na rehabilitacje finansowaną przez NFZ, Emitent zakłada, że koszty usług rehabilitacyjnych pokrywane będą przez pacjentów ze środków własnych.

Czyli tablica tkwi na pustej działce i tylko obiecuje…

 

Pani Wójt: Myślę, że jedyną szansą aby rozwiązać ten problem jest działka należąca do gminy położona przy

ulicy Pocztowej. Kilka lat temu studenci Politechniki Gdańskiej przygotowali projekty na zagospodarowanie

tego terenu. Warto powiedzieć, że gmina zaczęła wstępne prace nad zagospodarowaniem tej działki. Zdecydowanie nie mamy zamiaru jej sprzedać. Chcielibyśmy powiązać inwestora z gminą w taki sposób,

żeby wprowadzić w tym wybudowanym obiekcie funkcje niezbędne dla miejscowości, między innymi powierzchnie związane z usługami medycznymi. Zlecamy opracowanie takiego modelu partnerstwa publiczno-prywatnego. Jest to bardzo trudny temat. Generalnie samorządowcy boją się rozwiązywania problemów w takiej formule, dlatego że u nas ustawodawstwo jest nie do końca jasno sprecyzowane; bywa że przepisy prawa dopiero po kilku latach są interpretowane przez sądy i okazuje się, że popełniono jakiś błąd w zastosowaniu tych przepisów. Hamulcem jest dla nas ostateczne rozstrzygnięcie sprawy spalonego domu, gdyż wiąże się ona z inwestycjami na Pocztowej. Dzisiaj jest okazja, aby o tym powiedzieć, mamy w 70% sprawę wyjaśnioną, ponieważ część osób, które miały tytuł prawny do tej nieruchomości – w zamian za mieszkania komunalne zrzekły się udziału i tak naprawdę pozostaje rozwiązanie tej sprawy z jednym właścicielem oraz jakiś ułamkowy udział jednej z osób fizycznych. Złożyliśmy propozycje rozwiązania tej sprawy; jeśli nie dojdzie do ugody, wystąpimy do sądu o ostateczne rozwiązanie. To nie jest tak, że tkwimy w bezczynności, ale sprawy są powiązane ze sobą. W sytuacji, gdyby ten budynek był już rozebrany, można by docelowo projektować centrum Straszyna. Będziemy absolutnie zmierzali do tego, aby funkcja przychodni w Straszynie się pojawiła właśnie przy ulicy Pocztowej.

 

Należy zaznaczyć ze samorządy w dzisiejszych czasach nie mają obowiązku budowania i organizacji takich

placówek. To są obiekty w części komercyjne, realizowane przez prywatne podmioty, z działalnością na

podstawie kontraktów z NFZ. Wszyscy ubezpieczeni mogą z ich usług medycznych korzystać, a oprócz tego

może funkcjonować dodatkowa oferta pełnopłatna.

 

A jeśli inwestor z ul. Poprzecznej wróciłby do swoich planow?

 

Pani Wójt: To wtedy poddamy weryfikacji plany. Oczywiście konkurencyjność jest jak najbardziej wskazana,

ale trzeba zastanowić się czy tworzyć warunki do uruchomienia kolejnej przychodni. Nie wiem, czy konkurencyjność w tej dziedzinie służby zdrowia na takim niewielkim obszarze byłaby wskazana. Mówi się, że

większa przychodnia z większą ilością pacjentów daje większe możliwości Nadmierne rozdrobnienie mogłoby

spowodować spadek jakości i dostępności tych usług. Sądzę, że ulica Pocztowa jest wymarzoną lokalizacją

– blisko do przystanków autobusowych, blisko szkoła, więc współpraca przychodni ze szkołą również

mogłaby być nawiązana.

 

Pozostało jeszcze wyjaśnić, jakie przeszkody stoją na drodze stworzenia takiej placówki zdrowia z punktu

widzenia lekarza lub przedsiębiorcy? Uzyskanie odpowiedzi na to pytanie nie było łatwe. Kontaktowałam

się z kilkoma lekarzami, w tym pełniącymi funkcje menadżerskie. Żaden z nich nie zgodził się na ujawnienie w gazecie swoich danych. Wszyscy wskazywali – jako podstawowy problem – trudności z uzyskaniem kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia, gwarantujących świadczenie usług medycznych w ramach systemu ubezpieczeń społecznych.Drugim ważnym zagadnieniem była stabilność bazy lokalowej, czyli albo możliwość nabycia na własność działki pod budowę przychodni lub lokalu dzierżawionego na podstawie długoletniej umowy. W tym przypadku założenia pani wójt na temat partnerstwa publiczno-prywatnego, przytoczone powyżej, odpowiadają oczekiwaniom potencjalnych inwestorów.

 

 

Reasumując, należy stwierdzić że problem z brakiem przychodni w Straszynie jest złożony i przede

wszystkim zależy nie tylko od dobrej woli gminy, jednakże jej plany sprzyjają powstaniu w niedalekiej

przyszłości takiej placówki ochrony zdrowia. A tymczasem życzę czytelnikom zdrowia!

Grażyna Goszczyńska

 

 

 

 

 

 

 

To już pewne. W 2013 roku w Straszynie powstanie nowa ulica, która połączy drogę wojewódzką nr 222 (ul. Starogardzką) z ulica Pocztową w jej środkowym biegu. Jest już projekt, rozstrzygnięty został przetarg na wykonawcę i oczywiście, są na to pieniądze zatwierdzone w budżecie gminy.

  

W tym miejscu rozpocznie swój bieg nowa ulica Komandora Kraszewskiego...


Nowa ulica, nosząca imię Komandora Kazimierza Kraszewskiego (nota bene ojca mieszkańca Straszyna, Jerzego Kraszewskiego – pisaliśmy o nim w „Dolinie Raduni” nr 1/2011) rozpocznie swój bieg tuż przed wjazdem do Lidla i pobiegnie wzdłuż strumyka do ulicy Pocztowej. Liczyć będzie 324 m, asfaltowa jezdnia będzie miała szerokość 6 m, a obustronne chodniki po 2 m szerokości. Będzie ulicą dwukierunkową i właśnie tą ulicą będziemy głównie wjeżdżać do wschodnich osiedli Straszyna skupionych wokół ulic Tęczowej i Spokojnej. Read more

 


Mamy nadzieję, że już w tym roku spełnią się marzenia dzieci i młodzieży mieszkającej w Straszynie. Latem ma powstać zielony kompleks rekreacyjno – sportowy u zbiegu ulic Kwiatowej i Pocztowej. Całość zajmie powierzchnię 8 tys.m2.

 

 

Podczas Strasznie Fajnego Dnia Dziecka w Straszynie 2012, dzieci wręczyły pani wójt Magdalenie Kołodziejczak petycję w sprawie wybudowania skateparku.

Dzieci wsparła Rada Rodziców Zespołu Szkół oraz obecny sołtys Witold Płotka wraz z Radą Sołecką i Radnymi Gminnymi. Wtenczas, wzruszona ciocia Madzia, obiecała dzieciom, że zrobi co w jej mocy aby prośbę spełnić.

Projekt zagospodarowania terenu jest imponujący.

Podczas wstępnych prezentacji w na początku marca br. zachwycił dzieci, młodzież i dorosłych. Oto z jakich atrakcji będziemy korzystać i o co będziemy dbać: Read more