Archive for Listopad, 2011

Zebranie wiejskie w Straszynie


Wyjątkowo spokojne i rzeczowe było ostatnie w tym roku zebranie wiejskie w Straszynie.

Na początku zaprezentował się licznie zebranym mieszkańcom nowy komendant Straży Gminnej.  Mówił m.in. o konieczności robienia corocznych przeglądów instalacji kominowych jako warunku uzyskania odszkodowania od ubezpieczycieli domów w razie pożaru. Read more