Archive for Kwiecień, 2011

Jezioro Goszyńskie to zbiornik re­tencyjny, położony w wojewódz­twie pomorskim na obszarze dwóch gmin: Pruszcz Gdański (miejscowość Straszyn) i Kolbudy (miejscowość Bąkowo). Jezioro wraz z najbliższą okolicą objęte jest ochroną, stano­wi fragment Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Raduni. Zbiornik został utworzony w roku 1910 i znaj­duje się na wysokości ok. 42 m n.p.m.

Read more

Bądźmy dumni, że jesteśmy Polakami
Już za kilka dni obchodzimy Święto Konstytucji 3 Maja. Konstytucja Rze­czypospolitej Obojga Narodów przy­jęta 3 maja 1791 roku była rewolucją w dziejach systemów politycznych.

Read more

Gmina Pruszcz Gdański zleciła wykonanie analizy ruchu na wszystkich liniach autobusowych dotowanych z budżetu.
Obecnie obowiązujące rozkłady jazdy funkcjonują już kilka lat, a przecież wraz z upływem czasu znacznie zmieniło się zapotrzebowanie mieszkań­ców na te usługi. Read more

Wszyscy wiemy, że są przynajmniej trzy praw­dy: „śwęto prawda”, „tyz prawda” i „gówno prawda” tak mogą być też różne polityki. Jest ta przez wielkie „Pe”, ta z pierwszych stron gazet, ta z dzienników telewizyjnych, ale jest również ta malutka, ta nasza, z którą spotykamy się dookoła nas, którą, czasami radośnie, czasami żmudnie uprawiamy na codzień. Read more

Z Bogusławem Izdebskim, byłym sołtysem Straszyna rozmawia Adam Szpała
W dniu 1 marca 2011 roku dobiegła końca ka­dencja sołtysa ze Straszyna, Pana Bogusława Izdebskiego. Poprosiliśmy byłego już sołtysa o rozmowę i krótkie podsumowanie swojej działalności. Read more

Jest dla nas pożywieniem, które daje nam zarówno siłę  jak i zdrowie. O czym mowa – oczywiście o chlebie.  Nie zawsze jednak pamiętamy o tym, jak wiele zawiera mikroelementów, witamin  i jak dobrze działa na nasz organizm.

Read more

Wybierając się na spacer, pieszo czy autem zwykle zabieram ze sobą aparat, żeby uwiecznić piękno przyrody, ciekawe miejsca czy zdarzenia.
Czasami zdarza mi się fotografować również rzeczy, które oka nie cieszą, na przykład: nielegalne wysypiska śmieci, czy porozrywane worki z odpa­dami leżące w jakimś przydrożnym rowie.

Read more

Kółko Rolnicze – Koło Gospodyń Wiejskich w Rokitnicy
Koło Gospodyń Wiejskich w Rokitnicy to stowa­rzyszenie, które reaktywowało się w czerwcu 2008 roku. Stowarzyszenie rozpoczęło swoją działalność od 5-ciu aktywnie działających spo­łecznie kobiet, a obecnie grupa liczy ponad 25 osób i chętnych do przystąpienia ciągle przyby­wa.

Read more

Nie jesteś sam jeśli potrzebujesz pomocy, nie masz z kim pogadać, wstydzisz się swoich problemów, nie wiesz gdzie szukać ratun­ku, wsparcia. A może chcesz pomagać? Słyszałeś oczywiście, że istnieje taka instytucja jak „ telefon zaufania”. Czy wiesz, że wolontariusze nieprzerwanie działają w Gdańskim Telefonie Za­ufania od 1967 roku? Read more

Beatyfikacja naszego papieża Jana Pawła II odbędzie się 1 maja 2011r. w Rzymie. Uroczystość przypadnie w Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Osobiście będzie jej przewodniczył Benedykt XVI. Jest to pierwsza beatyfikacja, jakiej dokona obecny papież. Read more

W doborowym towarzystwie
nudzić się nie sposób,
tu pomysłów pełne głowy
nikt nie traci czasu.
W doborowym towarzystwie
jak w barwnym koszyku,
każdy kwiat ma swoje miejsce
w przestrzenie bezliku.
Przystanek – SZTUKA – kram odsłania,
czas się zatrzymać bez wahania,
wykonywać pewny krok,
na naszej stacji wielki tłok.
Bo nade wszystko o to chodzi,
żeby z paletą wyjść do ludzi,
otworzyć szerzej drzwi,
wypełnić treścią szare dni.
Nie samym chlebem człowiek żyje,
bywa, tęsknotę w sobie kryje,
czeka na jakiś znak,
podniebny Pegaz, wolny ptak.
Leci wysoko ponad chmury,
skrzydła rozpięte, dar natury,
zapala światło gwiazd,
z Przystankiem – SZTUKA – en face.

Zofia Sokół, Marzec 2011 roku